Gå direkt till Nyheten (Debatt: Om Lidköpings stadskärna – redovisa åtgärder!)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 28 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Om Lidköpings stadskärna – redovisa åtgärder!

Publicerad onsdag, 03 juni 2020, 06:28 av Insändare

– Lidköping har en trivsam stadskärna, förvalta den, Tala om vilka åtgärder som ska göras för de pengar som anslås samtidigt som besparingar görs på andra verksamheter.
Det skriver Vänsterpartisten Bo Eliasson Landström i en debattartikel.

Vårda, bevara och förädla Lidköpings stadskärna.

Organisationen Tillväxt Lidköping, där det lokala näringslivet och kommunen samverkar, startade för något år sedan upp ett projekt som syftar till att Lidköpings centrala delar skall få utnämningen ”Årets stadskärna”.

Samtidigt har stadens styrande majoritet i sin budget för den kommande tiden anslagit mer pengar än kanske någonsin till förändringar i tätortens gaturum. Det är dock hittills oklart i vilken grad dessa satsningar skall kopplas direkt till projektet ”Årets stadskärna”.

Vad man däremot mer tydligt kan se, är att det saknas en öppen redovisning där de styrande i kommunen presenterar vad man egentligen vill göra med Lidköpings stadskärna.

Det borde vara högst rimligt, att de politiker som fortlöpande styr över vilka ingrepp och nysatsningar som skall göras i stadskärnan, öppet och mer konkret beskriver vilken målsättning man har. En slags planering som i någon grad kan visa på vad som är på gång och vad som kommer att prioriteras framåt i tiden. Inte minst vore detta värdefullt i ljuset av att samma kommunledning även slagit fast att man inom kommunens alla verksamheter skall sträva efter att genom effektiviseringar, förändringsarbete, återhållsamhet och omprövningar minska kostnaderna.

I detta sammanhang borde det vara naturligt att det inför beslut om olika åtgärder inom ramen för projektet ”Årets stadskärna” och stadsutveckling i stort, tar mycket mera hänsyn till att Lidköping redan har en mycket trivsam och attraktiv stadskärna. Att i ökad grad begrunda det förhållande att politiker och invånare i många i andra kommuner sannolikt skulle vara beredda att betala en hel del för att till sin kommun få något av det trivsamma och inbjudande stadslandskap som vi redan har i Lidköping. Sammantaget borde det alltså övervägas om det för en tid framåt kan räcka med mindre kompletterande och vårdande åtgärder för att uppnå målet att skapa ett än mer livligt och tilldragande centrumområde.

Ett liknande råd ger också, de av Tillväxtrådet två anlitade stadsutvecklingsexperterna Marie Hassel och Inger Alfredsson, när de säger att det för Lidköpings del, bara är att plocka den mogna frukt som hänger längst ned. Med det vill de säga att när de styrande i staden vill göra sin stadskärna än mer levande, trivsam och uppskattad, då räcker det långt med att vårda, sköta om och förädla alla de tillgångar och värden som redan finns. Detta råd från experterna bekräftas också av att det från invånare och besökare sedan många år tillbaka har sagts att Lidköping är en mycket välordnad, ren och fin stad. När det fördelas resurser till åtgärder inom stadskärnan, får det därför inte glömmas bort hur viktigt det är att sköta om och förvalta denna skatt som redan ligger framför våra fötter.

Bosse Eliasson Landström (V)

5 kommentarer på “Debatt: Om Lidköpings stadskärna – redovisa åtgärder!”

 1. Håkan Jansson skriver:

  Öka tillgängligheten till centrum–öppna torgbron för biltrafik!

  En gång tiden fick inflytelserika köpmän i Särnmarkshuset och runt torget för sig att staden skulle må bäst av att handeln var i nya staden eftersom de själva hade butiker där och före slog att torgbron skulle stängas för biltrafik vilket kommunen lydigt gjorde! De flesta lite äldre Lidköpings bor kommer ihåg Skaragatan som en paradgata med mycket butiker och en handeln som blomstrade som mer eller mindre dog när torgbron stängdes för biltrafik.

  Efter ha jobbat med EMPORIA i Malmö Sveriges förnämsta köpcenter som konsult i flera år och har någorlunda kunskap i fenomenet köpcentrum och handel så är framgångsfaktorn hur är ”tillgänglighet” till köpcentrat och så även för Lidköpings centrum dvs. när man stängde torgbron för biltrafik så minskade tillgänglighetan till butikerna i både nye staden och Skaragatan – helt enl. Regelboken och därmed minskad handel som resultat, -så mitt recept är för ett levande centrum är öppna torgbron för biltrafik, -så löser det sig!

 2. Leif Johansson skriver:

  Man får heller INTE glömma att skattepengar inte skall gå till att fastighetsägare kan höja hyrorna för t.ex. butiker.. Hyran är väl redan på max på flera ställen i centrum.

 3. Owe Andersson skriver:

  Det skulle vara fint med någon restaurang eller liknande nere vid lidan, i centrum, den mobila glasskiosken som står vid parkeringen förfular mest. Kanske behövs inte alla dessa parkeringsplatser, ta bort några. En uteservering som förr fanns saknas. Den ska givetvis vara öppen året om.

 4. Ove Nordström skriver:

  Ett systembolag i ”Gamlestan” skulle vara ett lyft även för övrig handel.

 5. Johan skriver:

  Stäng av hela torget för biltrafik och öppna för uteserveringar på torget.

Kommentarerna är stängda