Gå direkt till Nyheten (Beslut i korthet i regionsstyrelsen i dag
Personal vid covid-patienter får extra)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Beslut i korthet i regionsstyrelsen i dag
Personal vid covid-patienter får extra

Publicerad tisdag, 26 maj 2020, 13:12 av Redaktionen

Vid sitt sammanträde i dag fattade regionstyrelsen bland annat beslut om att förlänga den kostnadsfria parkeringen för vårdpersonal, om en kapitaltäckningsgaranti för GöteborgsOperan samt om att föreslå att regionfullmäktige antar de styrande partiernas förslag till budget för 2021.

Kostnadsfri parkering fortsätter över sommaren
Regionstyrelsen beslutade att den kostnadsfria parkeringen för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen förlängs fram till 31 augusti. I ett tidigare beslut i styrelsen gällde kostnadsfria parkeringar fram till 30 maj. Beslutet gäller endast på personalparkeringar vid sjukhus som förvaltas av Västfastigheter. Beslutet om fri parkering för personal vid sjukhus i VGR innebär minskade intäkter om cirka 1,8 miljoner kronor per månad.

Beslut om budget 2021 för Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att anta de styrande partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiets gemensamma budgetförslag för år 2021 och plan för 2022–2023. Sverigedemokraterna har lämnat ett eget budgetförslag för samma tidsperiod.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte lämnat något budgetförslag då partierna vill att budget för 2021 skulle beslutas i regionfullmäktige i november 2020. Partierna menar att de ekonomiska konsekvenserna och framtida vårdbehov till följd av pandemin gör förutsättningarna alltför osäkra.

90 miljoner till GöteborgsOperan
Styrelsen beslutade även att bevilja en kapitaltäckningsgaranti till GöteborgsOperan om 90 miljoner kronor under 2020. Regionfullmäktige utfärdade förra veckan en garanti till VGR:s sex bolag en sammanlagd ram på 700 miljoner kronor med uppdrag till regionstyrelsen att bevilja kapitaltäckningsgaranti vid behov.

Extra ersättningar med anledning av Covid-19 vård
Regionstyrelsen beslutade att ersättning med 500 kronor per arbetat ordinarie eller extra pass (ej jour- och beredskap) ska utgå till de medarbetare som tjänstgör eller har tjänstgjort på enheter som behandlar inneliggande smittsamma covid-19-patienter, där det krävs att medarbetaren bär skyddsutrustning.
Regionstyrelsen beslutade att ersättning utgår från och med den 1 april till och med den 30 juni 2020.

__________________________
Pressmeddelande