Gå direkt till Nyheten (Debatt: Bygg inte bostadshus – bygg ut Limtorget)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 28 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Bygg inte bostadshus – bygg ut Limtorget

Publicerad måndag, 25 maj 2020, 16:58 av Insändare

– Bygg inte bostadshus i flera våningar på parkeringsplatsen vid Limtorget – bygg ut Limtorget i stället.
Det föreslår Torwald Åberg som är aktiv hembygdsvårdare.

Inom hembygdsrörelsen i Sverige arbetar man nu med ett projekt som kan öka antalet besöksmöjligheter för turister, hembygdsgårdarna. Under 100 år har entusiastiska personer tagit hand om hus med historia och räddat en viktig fysisk del av landets kulturarv. Man har också skapat lokala museer där man kan följa förändringen av livsbetingelserna i form verktyg och redskap främst inom jordbruket och hantverkslivet. Man har också skrivit om olika seder och bruk i byarna och bland bondebefolkningen.

Många viktiga byggnader har försvunnit som kunde ha varit levande bevis på livet i olika epoker men som därmed stympat mindre orter och på visst sätt skadat dess själ. Exempel på sådana byggnader i Mellby socken är godtemplarlokalen, fattighuset och missionshuset. I Lovene samhälle har alla byggnaderna på järnvägsstationen rivits och lämnat ett stort sår efter sig. Mejeriet, en byggnad med en intressant historia är också borta. Man kan fortsätta länge och räkna upp ingrepp i historien som idag med den turism som blivit alltmer lönsam blir till oersättliga skador även ekonomiskt. Landsbygdsutvecklingen som är ett europaprojekt behöver sin historia om de stolta planerna skall kunna genomdrivas. Den trivsamhet som måste behållas för att människor med hög kompetens skall vilja flytta till landsorten kräver att man värnar om sitt kulturarv i synlig form. Nu är det enskilda personer som genom stora ideella insatser försöker rädda det som räddas kan men förvägras ofta av affärsfolk som själva förser sig med guldkornen.

Beträffande Lidköpings stad har också här grävskoporna fått härja fritt ibland.

De rester som finns av gamla staden efter branden, Limtorget lär ha stora brister på grund av för små resurser. En komplettering är nödvändig och då är den stora parkeringen i nära anslutning lämplig för att användas för hus som måste flyttas och där utgöra en historisk komplettering av Limtorget. Att bygga ett modernt hyreshus där skulle inte passa ihop med tändsticksfabriken. Ett stadskvarter från samma tid skulle istället lyfta fram fabriken och göra den rättvisa. Ett exempel är de röda husen som är en första lämplig flytt. De är idag är något malplacerade tillsammans med den moderna byggnad som är planerad för parkeringen bakom. De kulturhus söder om Nya stadens torg som man länge försökte rädda kunde också ha passat där. Man hoppas nu att beslutfattare i kommunen ser positivt på de möjligheter som en ökad turism innebär när Corona är över.

Torwald Åberg
Ordförande i Mellby-Åsaka Hembygds och Fornminnes förening
Ledamot av Styrelsen för Västergötlands Hembygds förbund

3 kommentarer på “Debatt: Bygg inte bostadshus – bygg ut Limtorget”

 1. Jörgen Larsson skriver:

  Goda tankar, men fel tankar. Alla fastighetsbolag i Lidköping ska nu bygga högt, högre och högst!
  2020-talet handlar om höjd, i Lidköping. Det är förvisso inte fel, men din poäng ligger i att använda denna tomt till historiskt perspektiv. Lidköping, som många andra städer har drabbats av 70 talets rivningsvåg. Det är trist idag, men när besluten togs ville man få nytt och modernt. Särmarkshuset och Belona huset och Kopparporten är på sitt sätt ett tidsdokument vi inte är så glada åt. Men nu gäller som sagt höjd. Antar att fastighetsägaren, som rimmligen lågt ut en ansenlig summa redan, inte är intresserad att projektera om tomten.
  Så du är försent ute i en viktig och intressant fråga.

 2. Jakob skriver:

  Nej till åttavåningshus bredvid Limtorget!
  Bygg nya fina hus istället, som man gjorde före 40-talet!

 3. Leif Johansson skriver:

  Åttavåningshus är väl inte nödvändigt men för att få ekonomi på byggandet bör det väl var minst tre!
  Naturligtvis skall ett så centralt läge bebyggas. och utvecklas. Limtorget är den tillräckliga oas som den är.

Kommentarerna är stängda