Gå direkt till Nyheten (Ökande optimism i regionens företagsvärld)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ökande optimism i regionens företagsvärld

Publicerad tisdag, 19 maj 2020, 13:46 av Redaktionen

Trots att coronakrisen nu drabbar företag på bredare front har det västsvenska näringslivets syn på konjunkturen i regionen förbättrats. På tre månaders sikt är förväntningarna visserligen fortsatt dystra – men något mer positiva än under förra mätningen i april. Även förväntningarna på på tolv månaders sikt har förbättrats.

– Bland företagen har förväntningarna höjts från en mycket låg nivå, men det är alltid glädjande att utvecklingen inte går i motsatt riktning. Företagen är något mer positiva på tolv än tre månaders sikt, vilket vittnar om att de ser någon form av påbörjad återhämtning inom närmsta året, säger Västsvenska handelskammarens regionchef Bjarne Pettersson.

– Det gäller även i Skaraborg.

Höga varseltal

Även om det finns visst hopp inom överskådlig framtid är läget på arbetsmarknaden allvarligt. 10 procent fler varslades om uppsägning i Västra Götaland under krismånaderna mars och april 2020 än under de två månader med flest varsel under finanskrisen. Varseltakten har dock avtagit något under de två första veckorna i maj. Det går nu att ana ett skifte från övervägande antal varsel inom privata tjänster i inledningsfasen, till en växande andel varsel inom industrin. Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé kommenterar:

– De varselsiffror vi ser är oroväckande. Men vi ska komma ihåg att vi troligtvis hade sett än mer skrämmande siffror om det inte vore för alla stödåtgärder, där möjligheten till korttidspermittering varit avgörande. Med det sagt går vi nu in i en fas där fokus bör vidgas från enbart direkta krisstöd till mer stimulerande åtgärder.

Fler åtgärder

Även om pandemin slår hårt mot företag i fler branscher är tjänstesektorn och framförallt besöksnäringen fortsatt hårt ansatta. Handelskammaren har föreslagit slopad moms på privata tjänster för att stimulera efterfrågan.

– För att undvika det dystra läge som panelen ändå förutspår på ett års sikt, behöver både investerings- och konsumtionsvilja stimuleras. Därför föreslår vi slopad moms under ett halvår, men också en statlig bokningsgaranti som låter människor boka en Sverigesemester framåt sommaren med vetskapen att staten garanterar pengar tillbaka om de tvingas avboka.

Fordonsindustrin betydande

Handelskammaren föreslår också riktade stimulansåtgärder för att göra fordonsbranschen till en motor ut ur krisen. Fordonsindustrin går nu på sparlåga med nio av tio anställda permitterade och kraftigt minskad aktivitet i fabrikerna till följd av störningar i leveranskedjor och stort tapp i efterfrågan. Nybilsregistreringen har minskat kraftigt sedan krisen slog till. I Västra Götaland nyregistrerades i april hälften så många bilar som aprilsnittet för de senaste tre åren.

– Situationen för fordonsindustrin är allvarlig, men innebär också en unik möjlighet till omställning. Företagen i fordonsbranschen har stora försäljningstapp men vi ser samtidigt en ökad andel nyregistrerade elbilar och fordon med låga CO2-utsläpp. För att stimulera efterfrågan och påskynda den gröna omställningen föreslår vi bland annat ökade miljöpremier samt en skrotningspremie för utfasning av gamla bilar, säger Johan Trouvé.

Regionchef Bjarne Pettersson tillägger:

– Avslutningsvis vill jag påminna om att Skaraborg hade ett starkt näringsliv när vi gick in i krisen. Sverige hade också starka statsfinanser och relativt låg statsskuld. Min bestämda uppfattning är att vi kan ta oss ur denna kris om man från regeringens håll, så fort smittläget tillåter, vidtar kraftfulla åtgärder för att stimulera ekonomin.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *