Gå direkt till Nyheten (Coronakrisen kräver nya begravningsseder)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 31 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Coronakrisen kräver nya begravningsseder

Publicerad tisdag, 19 maj 2020, 09:24 av Redaktionen

Svenska kyrkans biskopar har tagit fram en särskild ordning för minnesgudstjänst som ska kunna användas då människor inte kan närvara vid en vanlig begravningsgudstjänst. Samtidigt väcker coronakrisen i kombination med en vikande begravningstrend frågan om vad pandemin gör med begravningsseden.
– Begravningar är jätteviktiga för ett samhälle och nu riskerar seden att brytas, säger biskop Mikael Mogren som ser med oro på utvecklingen.

Svenska kyrkans biskopar har tagit fram en särskild ordning för minnesgudstjänst som ska kunna användas då människor inte kan närvara vid en vanlig begravningsgudstjänst. Samtidigt väcker coronakrisen i kombination med en vikande begravningstrend frågan om vad pandemin gör med begravningsseden. ”Begravningar är jätteviktiga för ett samhälle och nu riskerar seden att brytas”, säger biskop Mikael Mogren som ser med oro på utvecklingen.

Siffror från krematorierna visar att direktkremationerna ökat, det vill säga att människor anländer direkt från bårhuset utan att först ha haft någon begravningsgudstjänst. Direktkremationen i sig är inte något problem då det fortfarande går att hålla en begravning med urna längre fram, men Mikael Mogren ser att de förändringar som nu sker riskerar att spä på en pågående utveckling och förändra begravningsseden i grunden.

– Jag har under en längre tid sett att begravningsseden är på väg att brytas. Svenskar som har varit kristligt begravda i kanske tusen år väljer att inte vara det längre. De senaste åren har det också blivit vanligare att människor blir jordlagda helt utan begravning. Risken är att begravningsgudstjänsten går samma väg som vigslarna, att man tänker att människor kan dö och komma i jorden på ett bra sätt utan någon begravningsrit.

Varför är seden så viktig?

– Det knyter an till ett arv som är mycket äldre än en själv. Det finns en riktning både framåt och bakåt ”Tidevarv komma, tidevarv försvinna”. Det finns en rit, ett sammanhang och inför döden har vi alla varit lika. Det har inte spelat någon roll om du är kunglighet eller hemlös, begravningsritualen har varit densamma för alla. Men bryts begravningsseden så blir det inte längre så.

Vad händer om vi överger seden och börjar pyssla våra egna begravningar på olika sätt?

– Man gör skillnad på människor. Det blir finare för vissa och mindre fint för andra, och för en del blir det ingenting alls. Kungen kommer fortsatt ha en kyrklig begravning, men många människor kommer bara hamna i jorden.

Mer än en sorgeprocess

Obearbetad sorg är ohälsosam. Begravningen, även om den sker långt senare, hjälper människor att komma i kontakt med sin sorg och minskar risken för ohälsa. Enligt biskop Mikael Mogren handlar begravningen också om något mer, det handlar om människovärde.

– Hur en människa blir behandlad vid livets slut och efter livets slut, det säger väldigt mycket om samhället. Visar man värdighet mot en död människa så gör man det också mot levande människor, säger han.

– Kyrkan kan räta på sig och vara stolt över att vi förvaltar det här fantastiska arvet, med de här tusentals åren med kristna begravningar för rika och fattiga.

Ordning för minnesgudstjänst

För att underlätta möjligheten att hålla en likvärdig ritual även efter det att kroppen jordlagts har Svenska kyrkans biskopar tagit fram en särskild gudstjänstordning för minnesgudstjänster. Tanken är att den ska kunna användas då människor av olika skäl inte kan närvara vid en vanlig begravningsgudstjänst.

– I rådande läge är det fortsatt viktigt att så långt möjligt inte vänta med att hålla begravning. Det går mycket väl att ha en begravning som är i enlighet med rådande rekommendationer, utomhus eller med få deltagare. Men för de tillfällen där det inte fungerar finns nu en ordning. Även om man kommer i jorden direkt så har man en minnesgudstjänst som är värdig och följer en viss ordning.

_________________
Arkivfoto: Saleby kyrka