Gå direkt till Nyheten (Lidköping sjunker bland Sveriges miljökommuner)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 november 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköping sjunker bland Sveriges miljökommuner

Publicerad torsdag, 14 maj 2020, 07:54 av Redaktionen

Lidköping backar från fjolårets plats 18 till 25 när tidningen Aktuell Hållbarhet för tolfte gången presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete. Helsingborg är Sveriges bästa miljökommun 2020, följd av Gävle och Stockholm.

– Det är i en hårdnande konkurrens som Lidköping har sjunkit i vår miljörankning. Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet.

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras på en egen enkät som genomfördes i början av året samt på data från ett flertal offentliga källor. En nyhet i år är att rankingen även baseras på klimatdata där kommunernas utsläppsnivåer samt förändringstakt av växthusgaser och koldioxid mäts. Dessa tre delar sammanvägs i en totalpoäng. 251 av Sveriges 290 kommuner besvarade enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 87 procent, en ökning från 83 procent förra året.

Årets granskning visar att mycket spännande pågår i kommunerna, kopplat till miljöområdet. Allt fler arbetar aktivt med att minska utsläppen från transporter. Livsmedel är ett prioriterat område, det finns stor uppfinningsrikedom när det gäller att minska klimatpåverkan från kommunernas matserveringar. Cirka en tredjedel av landets kommuner har aktiviteter som stimulerar utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. En majoritet av landets kommuner har en egen produktion av vind, vatten eller solel.

– Att lösa klimatkrisen är högprioriterat och kommunerna spelar här en nyckelroll. Det är positivt att vi ser en ökning i antalet kommuner som investerar i egen förnybar energiproduktion. Numera har en tydlig majoritet av landets kommuner egen produktion av förnybar el. Solenergi är vanligast, följt av vindkraft. Vi ser också att andelen kommuner som arbetar med egen koldioxidbudget ökar, men från låg nivå, säger Mikael Salo.

Allt är dock inte lika positivt i Aktuell Hållbarhets granskning. Implementeringen av Agenda 2030 tycks ha bromsat in. Majoriteten av kommunerna har inget samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030. Förvånansvärt få kommuner ställer krav på demonterbarhet eller på livscykelanalys vid större ombyggnader eller renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder. Arbetet med att ta fram och besluta om kemikalieplaner ser också ut att ha avstannat något. Svaren visar dessutom att det fortsatt finns en utbredd brist på kunskap när det gäller hur ekosystemtjänster hanteras och vägs in i beslutsprocesser.

– Det är landets kommuner som är motorerna i Sveriges klimat- och miljöarbete. Med självstyre och ansvar för samhällsplanering, lokal infrastruktur, upphandlingar och mycket mer har de både rådighet och ansvar att se till att klimatmål och hållbarhetsmål nås. Därför är det viktigt att regelbundet mäta och granska deras aktivitet och ambition, säger Mikael Salo.

Sveriges miljöbästa kommun Helsingborg fick 40,80 poäng i rankningen, av sammanlagt 52 möjliga poäng. Tvåan, Lund, fick 38,63 poäng. På tredje plats kom Gävle, som fick 37,59 poäng. Lidköping fick 31 poäng vilket räckte till en 25 plats (fjolårets placering var plats 18).

Aktuell Hållbarhets enkät består av 21 frågor och genomfördes 20 januari till 24 februari. Kommunerna har bland annat svarat på frågor om sitt klimatarbete, hur de arbetar för att minska utsläppen från transporter och om de har ett systematiskt arbete för att minska förbrukningen av plast i kommunal verksamhet.

Nytt för i år är att vi ställt frågor om kommunen inkluderar klimatpåverkan som underlag i sin budgetprocess, om kommunen har ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina finansiella placeringar, om kommunen köper 100 procent förnybar miljömärkt el till sin verksamhet och om kommunen samarbetar med lokala lantbrukare för att stödja dem i deras arbete med att minska användning av bekämpningsmedel.

Utöver Aktuell Hållbarhets egen enkätbaseras rankningen på uppgifter från 11 offentliga källor, såsom Boverket och länsstyrelsernas miljömålsenkät, SCB:s statistik över total del skyddad natur, Håll Sverige Rents kommunindex, Svenskt Vattens hållbarhetsindex, SKR:s rankning av företagsklimat, miljö och hälsoskydd samt information om kommunernas åtgärdsarbete från Vattenmyndigheterna. Denna del kan ge maximalt 21 poäng.

Den nya delen med specifika klimatdata har tagits fram med hjälp av Klimatsekretariatets modell som mäter kommunernas utsläppsnivåer samt förändringstakt av växthusgaser och koldioxid. Denna del kan ge maximalt 10 poäng.

– Kommunrankningen har aldrig varit så gedigen som 2020. Fler statistiska källor, samt en helt ny del med fokus på klimatdata ger en bredd och robusthet till resultatet, säger Catrin Offerman, projektledare för Sveriges Miljöbästa kommun på Aktuell Hållbarhet.

Sveriges bästa miljökommun redovisas dels på totalnivå dels baserat på SKR:s kommungrupper.

Tio i topp – Sveriges Miljöbästa kommun 2020

Antal poäng av 52 möjliga anges inom parentes.
1. Helsingborgs stad (40,80)
2. Gävle kommun (38,63)
3. Stockholms stad (37,59)
4. Lomma kommun (37,41)
5. Lunds kommun (37,39)
6. Forshaga kommun (37,03)
7. Malmö stad (36,68)
8. Göteborgs stad (36,45)
9. Uppsala kommun (35,99)
10. Karlstads kommun (35,68)

Tio i botten – Sveriges Miljöbästa kommun 2020

Antal poäng av 52 möjliga anges inom parentes. (De flesta av dessa kommuner har inte besvarat enkäten och därmed gått miste om upp till 21 poäng.)

281. Malå kommun (8,66)
282. Essunga kommun (8,58)
283. Bollebygds kommun (8,36)
284. Hällefors kommun (7,99)
285. Rättviks kommun (7,53)
286. Åsele kommun (7,25)
287. Ydre kommun (7,18)
288. Bjurholms kommun (6,90)
289. Nordmalings kommun (6,80)
290. Sorsele kommun (6,45)

Sveriges Miljöbästa kommun 2009 – 2020

2020: Helsingborg

2019: Helsingborg

2018: Helsingborg

2017: Helsingborg

2016: Västerås

2015: Örebro

2014: Malmö

2013: Upplands Väsby och Malmö

2012: Eskilstuna

2011: Lund

2010: Malmö

2009: Helsingborg

____________________________
Hela kommunrankningen och enskilda kommuners svar och poäng, inklusive kommungruppsindelningar,  Klicka

 

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Arne
Gäst
Arne
14 maj, 2020 10:21

Enligt reportaget ovan där man säger att ”Allt fler (kommuner) arbetar aktivt med att minska utsläppen från transporter.” så är det intressant att se att sopbilar kör tre gånger per vecka för hämta hushållssopor på Majåker. Detta för att fraktionerna inte kan köras i samma sopbil. Dessutom så körs matavfallet i sopbilen till Jönköping för att rötas till gas. Det blir en massa onödiga transporter. Detta samtidigt som gas från oljefält, raffinaderier och petrokemiska fabriker förbränns (facklas) utan att ta tillvara på värmeenergin. Exemplevis facklar Ryssland ca 30 miljarder kubikmeter (m3) gas per år, vilket i energi motsvarar minst 30 miljoner m3 dieselolja. Det är lika mycket energi som Tysklands årliga konsumtion av dieselolja.
Visst är Lidköping underbart!

Watchingeye
Gäst
Watchingeye
14 maj, 2020 04:05

Äähh, vem behöver ett bra miljöbetyg när vi har allehanda qruisingar där många samåker, vi har fulla bussar i kollektivtrafiken vilka täcker hela kommunen galant,till en biljettkostnad som är försvinnande liten jämfört med…. Nåja, vi har ju iaf inte heller industriområden istället för grönområden längs kommunens andra signum, Vänern.
Fyren, första signumet, är ju också miljöanpassat. Knappt någon kan ju ta sig dit.
Näää, Lisch kör sin miljölinje och gör det konsekvent. Rackarns redigt fölk som rattar denna vision.