Gå direkt till Nyheten (Prislappen växer for coronaviruset)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Prislappen växer for coronaviruset

Publicerad tisdag, 12 maj 2020, 15:00 av Björn Smitterberg

Västra Götalandsregionens första månader under året har dominerats av hanteringen av covid-19, vilket också påverkar koncernrapport mars.

Det skriver regionsstyrelsen i ett pressmeddelande efter förmiddagens möte.

Regionverksamhetens ekonomiska resultat till och med mars är 98 miljoner kronor. Resultatet påverkas positivt av förändringar i beräkningar av pensionskostnaderna. Till detta kommer negativ påverkan av finansiella poster bland annat till följd av den stora börsnedgången.
Sammanlagt resulterar det i ett ekonomiskt underskott för årets tre första månader på en miljard kronor.

Utifrån kända fakta bedöms prognosen för 2020 till minus 1,5 miljarder kronor, främst baserat på minskade skatteintäkter, uteblivna biljettintäkter för kollektivtrafiken, ökade finansiella kostnader och ett förväntat sämre resultat hos främst sjukhusförvaltningarna. Sjukhusens försämrade resultat är inte enbart en konsekvens av ökade kostnader för covid-19 utan också av att arbetet med åtgärdsprogrammen för en ekonomi i balans tappat fart.

Ökade statsbidrag med en miljard kronor från staten för att täcka ökade kostnader för covid-19, samt lägre netto för pensionskostnader med 500 miljoner kronor, balanserar upp resultatet för året.

Regionstyrelsen beslutade bland annat att godkänna rapporten, uttala acceptans för styrelser och nämnder i rådande situation och att de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av Covid-19 ska hanteras när läget har stabiliserats.