Gå direkt till Nyheten (​Räddningstjänsten letar miljöfarligt ämne på brandstationer)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 maj 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

​Räddningstjänsten letar miljöfarligt ämne på brandstationer

Publicerad måndag, 11 maj 2020, 14:59 av Redaktionen

Räddningstjänsten i Västra Skaraborg (RVS) kommer att mäta hur mycket av miljöfarliga ämnet PFAS som finns på brandstationerna i Lidköping, Grästorp, Järpås, Kvänum, Nossebro och Vara. Resultatet av mätningarna kommer ligga till grund för vilka åtgärder som behövs för att sanera marken från PFAS.

PFAS är ett samlingsnamn för flera högfluorerade ämnen som ingår i den skumvätska som användes av RVS fram till 2011.

Skummet var effektivt för att släcka så kallade vätskebränder, till exempel olje- och bensinbränder.

RVS ersatte 2011 skumvätskan med ett bättre alternativ. Därefter skärptes kraven ytterligare och 2015 bytte RVS till en skumvätska som är biologiskt nedbrytbar och fritt från flour. Då sanerades även brandbilar, skumtankar och all annan släckutrustning för att inte sprida ämnet vidare.

Marken på brandstationerna kan fortfarande innehålla miljöfarliga ämnen från skummet. Det är därför man nu kommer undersöka omfattningen av PFAS i marken.

­­- Vi vet från tidigare mätningar att marken vid brandstationen i Lidköping innehåller PFAS. Nu kommer vi göra provtagningar i större områden utanför brandstationen för att reda ut hur mycket föroreningar som finns i marken samt mäta vid våra andra brandstationer. Resultatet hjälper oss att välja metod för sanering. Det är tyvärr gamla synder som nu måste åtgärdas. Så snart vi fick kännedom om miljöriskerna med PFAS slutade vi att använda skummet men skadorna i marken är kvar och det kommer vi nu försöka rätta till, säger Fredrik Linusson, räddningschef Räddningstjänsten i Västra Skaraborg i ett pressmeddelande.

PFAS är mycket svårnedbrytbara i naturen. Perfluoroktansulfonat (PFOS) ingår i denna grupp och är ett så kallat PBT-ämne. Det betyder att det är extremt persistent (bryts inte ned i naturen, utan ansamlas i miljön), bioackumulerande (anrikas i näringskedjan) och toxiskt (kroniskt giftigt).