Gå direkt till Nyheten (Debatt: Omdömeslöst att höja arvoden)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 27 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Omdömeslöst att höja arvoden

Publicerad torsdag, 07 maj 2020, 11:28 av Insändare

Om förslaget att höja arvoden i Lidköping nu handlar en debattartikel.

Totalt omdömeslöst!

Mitt i coronakrisen flaggas det redan för sänkta pensioner. Andra löntagare åker ut i arbetslöshet och lönerna är stagnerade pga att avtal senareläggs o.s.v.

Kommunen sparar in på dagbarnvårdarnas verksamhet, äldre hemmaboende kommer enbart att få vård i hemmet om de smittas. Kommunen har inte tillräckligt med skyddsutrustning för att förebygga ev smittspridning till de gamla. Småföretagare går också på knäna. Kort och gott kommer väldigt många under väldigt lång tid att påverkas negativt av denna coronakris.

Då höjer politikerna sina egna arvoden??????

Politiker som dessutom redan per automatik redan fått en ordentlig höjning när riksdagsledamöternas arvoden höjdes.

Varför kan ni inte nöja er med en applåd ni också som vård och omsorgspersonalen ska göra?

Bedrövligt är ett understatement i sammanhanget!

Tycker det vore klädsamt om dessa politiker offentligt kunde motivera VARFÖR just de är i behov av denna höjning NU?

Är det av ”solidaritet” med alla övriga i samhället som drabbas?

Ska med stort intresse följa hur var och en av fullmäktiges ledamöter kommer att rösta i denna fråga!

Tack för ordet!
Ove Nordström, partimedlem.

25 kommentarer på “Debatt: Omdömeslöst att höja arvoden”

 1. Jakob skriver:

  Håller med! En applåd borde räcka!

 2. Lotta Carlsson skriver:

  Bra sagt Ove👌

 3. Anna skriver:

  Väl talat

 4. Per skriver:

  Kan redaktören ange vilken ny lön som gäller de båda kommunalråden och den procentuella ökning det handlar om?

 5. Lunnarn skriver:

  Men,tänk,vem vill ha ett sådant jobb?Finns väl inte något annat som man misslyckas i.Hamnstaden,Reningsverket,skövling av våra skogar,belysningen på torget,raggarklentelet,idrottshallar,konserthallar.Listan kan göras lång.

 6. Roberth skriver:

  Det ligger 95 miljoner för löneökningar i Lidköpings kommun för 2020. Om den solidaritet som herr Nordström talar om så kan väl alla kommunanställda avstå sin lönehöjning i år och låta den istället gå till insatser för Corona krisen. Löneutvecklingen för anställda i näringslivet lär knappast bli stor i år så kommunens anställda ska ju inte vara undantagna den solidaritet som herr Nordström påtalar.
  Angående nedläggning av dagbarnvådare så är det majoritetens bantningskrav som träder in och har inget med Corona krisen att göra.
  Höjningen av arvoden är inte särskilt stor och har passerat arvodesberedningen utan anmärkning. En votering om ett sådant opolitiskt ärende är inte särskilt seriöst och tar bara onödig tid för KF.
  Det enda som kan vara värt att ändra är att höjningen börjar gälla från 1/1 2021.

 7. Daniel skriver:

  Taskig tajming

 8. Anderas Mill skriver:

  Mycket bra Ove. Äntligen någon som inte bara sitter och knyter näven i fickan utan tar debatten.

 9. Ove Nordström skriver:

  @Robhert undviker medvetet eller av okunnighet att kommunalrådens höjning följer riksdagsledamöternas höjningar per automatik. Så det man nu talar om är höjningar utöver de höjningar man redan får.

 10. Ove Nordström skriver:

  @Roberth. Dessutom var det inte höjningen i sig jag frågade efter utan motiveringen till varför man ser sig behöva det och vid nuvarande tidpunkt.

 11. Roberth skriver:

  Det kanske är Riksdagsledamöterna som har för högt arvode? En KSO har ju betydligt mer direkt ansvar än en Riksdagsledamot har. Vissa Riksdagsledamöter skolkar rätt friskt från Riksdagen utan löneavdrag.
  En KSO är ju ändå som en ”statsminister” för kommunen och är tillgänglig dygnet runt, särskilt i dessa tider. Tillfället för höjningen kan vara olycklig men om Corona krisen pågår i ett par år till så lär kommunalråden få jobba för sin höjning. Vill man hitta politiska konfliktsytor så finns det betydligt vettigare sådana att fundera på än denna.

 12. HGW skriver:

  Lunnarn.
  Misslyckats med ”raggarklientelet”…???
  Nu får du förklara dig lr oxå får du hänga med i hur det verkligen ligger till med saker o ting..

 13. Ove Nordström skriver:

  @Roberth, menar du att de ska ha extra höjda arvoden nu pga en ev arbetsam situation framöver pga corona samtidigt som alla andra får stå tillbaka? Vad tycker du sjukhuspersonalen är värda då?

 14. Roberth skriver:

  Översynen av arvodena påbörjades innan Coronan bröt ut och var befogad eftersom vissa arvoden har varit för låga över tid.
  Sjukhuspersonalens löner ligger på regionens bord att besluta om och har inte något med kommunens politikers arvoden att göra. Hur sjukhuspersonalens lönebilder i förhållande till arbetsinsatser ser ut vet jag inget om.

 15. Per skriver:

  Roberth: Du skriver ”vissa arvoden har varit för låga över tid” Min fråga blir; – i förhållande till vad? Utveckla gärna detta. Ove Nordström nämner sin förvåning att några politiker väljer att höja sina löner i tider av Coronaviruset. Inte kan väl någon ha missat de förödande konsekvenser detta virus har fått för liv, hälsa och ekonomi? Bara för en översyn av arvoden påbörjas före Coronaviruset behöver väl inte detta betyda att politiker måste roffa åt sig av skatterna som de hårt arbetade bidrar med? I dessa tider måste väl ändå arbetarnas skatter användas bättre än till lönepåslag för politiker? En rejäl bonus till alla hjältar inom vård och omsorg som offrar sina liv är ett betydligt bättre exempel.

 16. RGR skriver:

  Mycket vill ha mer…

 17. Ove Nordström skriver:

  @Roberth,det är fullständigt ointressant om översynen påbörjades före Coronan, men du får gärna hänvisa till protokollet där beslutet togs. Alla övriga avtal i samhället är skjutna på framtiden pga krisen, de förhandlingarna var också påbörjade innan Coronan.

 18. RGR skriver:

  Har ni ens någon förståelse för att folk blir arga när politiker höjer sina egna löner i denna tid av pandemi och global kris?

 19. peter skriver:

  bra skrivet

 20. Roberth skriver:

  Det är få politiker som gör sin politiska gärning för den ekonomiska ersättningens skull. Fler borde ta sitt samhällsansvar och engagera sig politiskt. Tycker det är synd att inte politiker kan få några kronor för att upprätthålla den demokratiska processen.
  Avtalsrörelsen är pausad t ex för kommunal men när den är färdig lär höjningen betalas ut retroaktivt från april lönen.
  Herr Nordström har undvikit att svara på om kommunens lönepott ska hållas inne för 2020? Hur gör de i din hemkommun Götene?

 21. RGR skriver:

  Även om man bortser från coronan så är det skamligt att folkvalda har så höga löner jämfört med dem de säger sig representera. Ett politiskt mandat är ett förtroendeuppdrag, inte en karriär för att berika sig.
  Sänk politikerlönerna till en genomsnittlig kommunalarbetarlön. De politiker som inte tål det är fria att avgå och ägna sig åt något mer lukrativt.

 22. Robert skriver:

  Vem ska jobba som politiker om inte ersättningen är väl tilltagen? Det är inte så att folk slåss om att få vara lokalpolitiker och det är inte heller de skarpaste knivarna i lådan som väljer den vägen i yrkeslivet. Ska vi ha kompetenta människor i styrande position bör ersättningen vara därefter.

 23. RGR skriver:

  Hög lön är knappast en garanti för att en politiker är kompetent… Det har vi, utan att nämna några namn, sett många exempel på… Jag föredrar att ha folkvalda som vill förändra samhället, framför sådana som bara vill göra karriär och tjäna pengar.

 24. RGR skriver:

  Jag tror att många som engagerar sig politiskt på den nivån inbillar sig att de skulle vara mycket framgångsrika och tjäna hur mycket pengar som helst om de istället hade valt att göra karriär i det privata näringslivet. De tycker att de borde ha motsvarande lön som ”kompensation”.

 25. Löneförhöjning för kommunpolitiker. Hur många års akademikerutbildning har ifrågavarande politiker En lön på 43 000 kr i månaden en hög akademikerlön och är inte rimligt.baseras lönen på utbildning som övriga kommuninnevånares lönesättning. Det har verkligen gått up ok ner i våran kommun. Politiker tar för sig.

Kommentarerna är stängda