Gå direkt till Nyheten (Öppet brev till politiker om en ny kulturscen)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 27 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Öppet brev till politiker om en ny kulturscen

Publicerad onsdag, 06 maj 2020, 07:47 av - Inskickat material

Lidköpingsnytts artikel förra veckan om ett förslag att utreda en kluturscen i Lidköping har följts upp med ett öppet brev från en grupp som vill att initiativet blir av.

Klicka till Lidköpingsnytts artikel

Kultur- och Fritidsnämnden sammanträder i morgon torsdag.

Så här står det i det öppna brevet:

Öppet brev till ledamöterna i Lidköpings kultur- och fritidsnämnd

Vi som står bakom detta öppna brev är en spontant sammansatt grupp av Lidköpingsbor med engagemang för kultur. Våra intresseområden må vara lite olika, men vi har alla en övertygelse
om att kultur, i vid bemärkelse, stärker oss alla som individer, som familjer, som invånare i en stad, ett land och faktiskt som världsmedborgare. Det låter kanske storvulet, men det finns otaliga
exempel på hur kultur av skilda slag förenar människor lokalt och globalt.

Här och nu vill vi se frågan på vårt lokala plan. Därför har vi bildat en intressegrupp för en inomhusscen i Lidköping. Initiativet togs efter ett antal artiklar och debattinlägg tidigare under 2020.

Under våren har, på grund av rådande omständigheter, gruppens aktivitet dämpats. Nu har vi emellertid noterat att Kultur- och fritidsnämnden på sitt sammanträde den 7 maj kommer
att återuppväcka ett förslag om att utreda förutsättningarna för skapandet av en kulturscen i Lidköping. Vi välkomnar detta och vill inför nämndens möte med denna skrivelse påminna om
den opinion som finns i frågan.

Vi som ingår i denna grupp delar uppfattningen att Lidköping är en fantastisk stad på mångasätt. Vi har stora naturtillgångar inpå knutarna, vi har en trivsam stadskärna, ett i grunden välmående
näringsliv och inte minst en värdefull vi-känsla. Vi har dessutom en finansiell situation som är få kommuner förunnad.

I allt detta positiva saknas dock tyvärr möjligheten att kunna erbjuda Lidköpingsbor och dess besökare kulturupplevelser i en ändamålsenlig lokal. Med målsättningen att öka invånarantalet
till 45.000 år 2030 är vi övertygade om att detta är en av flera betydelsefulla faktorer liksom för kommunens attraktionskraft när det gäller såväl företagsetableringar som besökare.

Vi vill gärna medverka i en kreativ och positiv dialog med nämnden kring hur detta skulle kunna förverkligas och ser fram emot nämndens och dess ledamöters gensvar.

Med vänlig hälsning
Intressegruppen för en inomhusscen i Lidköping
Gunnar Erstorp Ordf. Lidköpings Konsertförening
Jonas Carlander
 Ordf. Wennerbergskören
Martin Hjort Lidköpings Konsertförening
Ulf Sönegård Wennerbergskören
Carl-Fredrik Svederberg Ordf. Bolagsrådet
Christer Almquist
Ordf. Gunnar Wennerberg Sällskapet
Fredrik Holmdahl Krall Event
Stefan Ericson
Ordf. Nyföretagarcentrum Lidköping Styrelseled. Bolagsrådet Styrelseled. Destination Läckö-Kinnekulle. Behovet av en kulturscen i Lidköping