Gå direkt till Nyheten (Coronan kan få oss att ändra trafikmönster tror trafikforskare)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 augusti 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Coronan kan få oss att ändra trafikmönster tror trafikforskare

Publicerad onsdag, 06 maj 2020, 11:29 av Redaktionen

Behöver vi alla resa till jobbet samma tid, behöver vi vara på jobbet varje dag, hur mycket vill vi tränga ihop oss i kollektivtrafiken? Bilden får användas fritt av tredje part.
– Beroende på hur långvarig vårt nya beteende blir med att arbeta hemma, hålla avstånd och resa mindre, kan dessa nya vanor accelerera den utveckling som redan varit på gång under en tid, säger Dan Firth. Behöver vi alla resa till jobbet samma tid, behöver vi vara på jobbet varje dag, hur mycket vill vi tränga ihop oss i kollektivtrafiken och vilka möten kan lika gärna göras digitalt? Det tror jag är frågor som kommer få ett annat svar efter den här erfarenheten.

Dan Firth, stads- och trafikanalytiker på konsultbyrån WSP som specialiserat sig på samhällsbyggnad.

Trafiken inom och till våra svenska städer har minskat drastiskt den senaste månaden. De snabba åtgärder som nu syns i städer världen över är ett tecken på att vi behöver vänja oss med en större flexibilitet när det gäller trafikplanering, även efter krisen, tror Dan.

– Jag tror att detta kan vara ett tillfälle att tänka om hur vi ser på mobilitet. Det var redan många krafter för förändring igång men den här situationen kommer snabba på utvecklingen och visa på behovet av flexibilitet. Se till exempel de tillfälliga cykelbanor som nu flera städer inför eller hur elsparkcyklar på kort tid förändrade både beteenden och stadsbilden i många städer, förklarar Dan Firth.

Hur kollektivtrafiken ska betalas blir en fråga på både lång och kort sikt, likaså hur transportsystemet kan bli mer jämlikt.

– Ska kollektivtrafikbolagen verkligen jaga resenärer eller ska det ses som en grundläggande samhällsservice? Hemarbete är ett alternativ för välbetalda, medan mindre betalda yrken kräver resor i större grad, säger Dan.

Till sist, anser du att Stockholm och Göteborg bör slopa trängselavgifterna under krisen?

Jag tror att det är rimligt att sänka dem, men kanske inte dra ner dem till noll. Det heter ju trängselavgifter och nu är det väldigt lite trängsel. I Singapore till exempel är avgiften flexibel och kan snabbt justeras medan det i Sverige krävs ett riksdagsbeslut. Men att trängsel i kollektivtrafiken skulle minska på grund av att det blir billigare att köra bil in i staden tror jag inte. När trängselavgifterna infördes ökade kollektivtrafiksresenärerna med endast några procent. Samtidigt tappar vi nu viktiga finansiella medel till infrastrukturprojekt eftersom avgifterna används som delfinansiering.

___________________
Arkivfoto: Lidköpingsnytt