Gå direkt till Nyheten (Fler sökande till Högskolan i Skövde)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Fler sökande till Högskolan i Skövde

Publicerad fredag, 17 april 2020, 14:40 av - Inskickat material

Ansökan till höstens universitets- och högskoleutbildningar stängde under natten till torsdag 16 april. Enligt de preliminära beräkningar Universitets- och högskolerådet (UHR) gjort, är det 13 procent fler personer som har sökt en högre utbildning på något av landets lärosäten till hösten 2020 jämfört med hösten 2019.

Ökningen på nationell nivå syns även på Högskolan i Skövde. Antalet ansökningar till Högskolans utbildningsprogram har ökat med 25 procent, jämfört med föregående år medan antalet förstahandssökande till programmen har ökat med 12 procent.

– Vi var förberedda på en ökning, men kanske inte att den skulle bli så här stor. Vi står beredda att ta emot studenterna och ge dem bästa tänkbara utbildning så de kan stå starka på en framtida arbetsmarknad. De studenter som nu har sökt till högskolor och universitet agerar klokt. De investerar i en utbildning nu när arbetsmarknaden är svag, det kommer både de och samhället att ha stor nytta av framöver, säger Högskolan i Skövdes rektor Lars Niklasson i ett pressmeddelande.

När det gäller Högskolan i Skövdes utbildningsprogram har sjuksköterskeprogrammet flest antal förstahandssökande följt av det folkhälsovetenskapliga programmet. Flera av dataspelsprogrammen har också många förstahandssökande.

Även om ansökningarna till Högskolan i Skövde generellt har ökat finns det fortfarande möjlighet att söka till vissa utbildningar, hit hör till exempel ingenjörsutbildningarna.

– Ingenjörer är ett bristyrke och regeringen har vårpropositionen satsat ytterligare resurser för att bland annat bygga ut ingenjörsutbildningarna. Även här på Högskolan har vi under senare år utvecklat och byggt ut för att kunna utbilda fler ingenjörer. Därför stänger vi inte antagningen till ingenjörsutbildningarna nu, utan håller den öppen ett tag till. Den som är intresserad av att bli ingenjör ska därför ta chansen, gå in på vår webbplats och titta på vilken utbildning som passar, säger Lars Niklasson.

Antagningsbeskedet för den som nu har ansökt kommer den 9 juli.

De fem program på Högskolan i Skövde med flest antal förstandssökande
· Sjuksköterskeprogrammet

· Folkhälsovetenskapligt program

· Socialpsykologiskt program

· Dataspelsutveckling – programmering

· Dataspelsutveckling – design