Gå direkt till Nyheten (Tryggaste vården för sköra äldre finns utanför sjukhusen
enligt vården i Skaraborg)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Tryggaste vården för sköra äldre finns utanför sjukhusen
enligt vården i Skaraborg

Publicerad onsdag, 08 april 2020, 15:28 av Redaktionen

Den tryggaste vården för sköra äldre personer är utanför sjukhusen. Därför kraftsamlar nu kommun,
sjukhus och primärvård för att säkerställa vården för de mest utsatta. Målet är en god och trygg vård
för sköra äldre – och de som sköter om dem.Det skriver Skaraborgs sjukhus och vårdcentraler i ett pressmedddelande.

Sköra äldre människor får tryggare vård hemma än på sjukhus. Det är ett budskap vårdens parter länge
sökt kommunicera ut och som är extra angeläget i det rådandet läget med spridningen av
coronaviruset.

De tre parterna är helt överens och kraftsamlar nu resurser för att kunna komma till patienterna som är
i behov av vård i stället för att de åker till sjukhuset där de riskeras att utsättas för smittspridning.

-Vi förstår att många äldre och också anhöriga automatiskt tänker att det är på sjukhus den tryggaste
vården finns, kanske särskilt nu i coronatider. Inget kan vara mer fel, säger Annette Trenge
Jarlshammar, chefläkare, Skaraborgs sjukhus.

Fokus i samarbetet ligger just nu på att skydda extra sårbara personer. Det handlar då främst om sköra
äldre, många finns inom kommunernas äldreomsorg.

-Vi ska alltid sträva efter en patientsäker vård på patientens villkor, det sker oftast bäst i hemmet, säger
Per Granath sektorchef vård och omsorg, Skövde kommun. Nu löser vi det genom tät samverkan med
sjukhuset och vårdcentralen, på distans eller i patientens hem, och mellan de kompetenser patienten
och dennes tillstånd kräver. För en äldre, sjuk person är det ofta att föredra att vårdas i en miljö man är
van vid, av personal man känner.

Chefer diskuterar nu över huvudmannagränser för att hitta lösningar på de nya utmaningar som dyker
upp i det dagliga arbetet.

-Primärvården samarbetar intensivt med kommun och sjukhus så att de äldre kan vara kvar i sitt hem
även vid infektion, säger Susanne Lidén primärvårdschef Närhälsan östra Skaraborg.
Följsamhet till gemensamma rutiner är nu av största vikt. De ska ge stöd för verksamheterna och
säkerställa vård på rätt vårdnivå. Rutinerna handlar främst om följande:

• Medicinska vårdplaner ska finnas upprättade och användas som vägledning vid bedömning av
försämrat hälsotillstånd.
• Medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården ska använda ett framtaget
beslutstöd, BViS för att säkerställa bedömning vid försämrat hälsotillstånd.
• Sjukhusvård ska föregås av bedömning av läkare inom primärvården.

Inom vårdsamverkansorganisationen i Skaraborg möts chefer från regionens hälso- och sjukvård,
tandvård, folkhälsa, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola för att skapa förutsättningar
att ge personer som behöver insatser från både kommun och region bästa möjliga vård, stöd och
omsorg.