Gå direkt till Nyheten (Debatt: Nytt inlägg om dagbarnvård
Nedläggning är inte att lyssna på invånarna)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Nytt inlägg om dagbarnvård
Nedläggning är inte att lyssna på invånarna

Publicerad fredag, 03 april 2020, 08:38 av Insändare

– Lidköping är fortfarande ett föredöme då valmöjligheten till olika typer av barnomsorg fortfarande finns. Låt det få vara så även i fortsättningen!, skriver en förälder om förslaget att lägga ned verksamheten med dagbarnvårdare.

Med anledning av det förslag som jag nåtts av att pedagogisk omsorg inte längre ska erbjudas i Lidköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021:

Jag är förälder till två barn som går på Trollstugan i Råda. Jag var i kontakt med en av politikerna i Barn- och skolnämnden på Familjedaghemmens dag på Lantgården i Råda den 13 juni i fjol. Jag framförde då att det fanns en tanke från många av oss föräldrar att kommunen vill ha bort våra dagbarnvårdare samt att jag hade känslan av att det fanns en dold agenda hos Barn- och skolnämnden gällande framtiden för pedagogisk omsorg. Jag fick till svar att så inte var fallet och att så länge det fanns efterfrågan från föräldrar på denna sorts verksamhet så skulle pedagogisk omsorg vara kvar. Jag förstår nu hur rätt jag hade. Av den information jag har så är det barn i kö till Trollstugan i höst. Att bryta upp en sådan välfungerande verksamhet där barnen  får gå tillsammans med sina syskon i åldern 1-6 år är – till skillnad från andra alternativ där barnen delas in i grupper efter ålder – inte att lyssna på kommunens invånare där Barn- och skolnämnden sägs ha kunden/brukaren i fokus.

Att det finns ett minskande efterfrågan på pedagogisk omsorg är inte konstigt- de flesta föräldrar som jag talat med har inte hittat någon information om detta på kommunens hemsida eftersom de sökt efter tidigare beteckning dagbarnvårdare- inte pedagogisk omsorg, och därmed trott att kommunen inte länger erbjuder denna sorts barnomsorg. Från kommunens sida har ju frågan om dagbarnvårdarnas vara-eller icke vara kommit i rampljuset flertalet gånger under de senaste åren, och har bemötts av oroliga och upprörda föräldrar och närstående, så även denna gång. Jag är övertygad om att det går att vända en minskande efterfrågan om kommunen gör klart en gång för alla att verksamheten inte är hotad utan är permanent. Många föräldrar jag har talat med har valt bort pedagogisk omsorg då de varit oroliga för nedläggning efter kommunens utspel de senaste åren.

Lidköping är fortfarande ett föredöme då valmöjligheten till olika typer av barnomsorg fortfarande finns. Låt det få vara så även i fortsättningen!  Blickar man längre bort från vår kommungräns ser man att bland annat Göteborg med omnejd söker dagbarnvårdare då man tycks arbeta med ett helt annat kundfokus än vad vår kommun verkar kunna erbjuda.

Alternativet för mina egna barn, om nu pedagogisk omsorg läggs ned i kommunen, vet jag inte än. Jag har ingen lust att lämna min tvååring på en förskola med 100 barn (Råda mosse). Att Silverbyns förskola med sina drygt 50 platser skulle kunna ta emot alla barn från Trollstugan är ju osannolikt. Även om kommunen arbetar med minskande barngrupper är ju problemet kvar- antalet barn i den aktuella förskolan minskar ju inte. Jag har valt pedagogisk omsorg för mina barn då det är mindre grupper och en mer hemlik miljö med i stort sett samma personal varje dag. Jag vet också att det finns barn som inte hade fungerat väl i större grupp på förskola.

Låt kommunen fortsätta vara ett föredöme, ha kunden i fokus och behåll pedagogisk omsorg!

Elisabet Lushi, förälder till två barn på Trollstugan

_____________________________
Läs ursprungsartikel och kommentarer:

Dagbarnvårdare flyttas till förskola och skolaSkriven torsdag, mars 26th, 2020

Debattinlägg – vissa med kommentarer:

Debatt: Rör inte våra dagmammor!Skriven söndag, mars 29th, 2020

Insändare: Känner ångest för barnens dagmammorSkriven måndag, mars 30th, 2020

Debatt: Den pedagogiska verksamheten är hotadSkriven tisdag, mars 31st, 2020

Debatt: ”Vi känner oss överkörda!”Skriven tisdag, mars 31st, 2020

Debatt: Låt oss ha kvar våra underbara DagmammorSkriven tisdag, mars 31st, 2020

Dagbarnvårdare protesterar mot hur de hanterasSkriven onsdag, april 1st, 2020

Debatt: Visa att Lidköping är välkomnande!Skriven onsdag, april 1st, 2020

Debatt: När ska vi ha jobbat tillräckligt för dagmammorna?Skriven torsdag, april 2nd, 2020