Gå direkt till Nyheten (Debatt: När ska vi ha jobbat tillräckligt för dagmammorna?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: När ska vi ha jobbat tillräckligt för dagmammorna?

Publicerad torsdag, 02 april 2020, 11:01 av Insändare

10 års kamp om den pedagogiska omsorgen! När ska det räcka?
En orolig och besviken mamma har skrivit ned sina tankar om förslaget att avveckla verksamhet med dagbarnvårdare. Klicka in och läs alla debattinlägg i Lidköpingsnytt

10 års kamp om den pedagogiska omsorgen! När ska det räcka?

Vad är pedagogisk omsorg?
På skolverket kan man läsa ”Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.”

Skolverket skriver även att ”Om ett barns vårdnadshavare vill att barnet ska få pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem ska kommunen sträva efter att erbjuda det.”

Skolverket menar alltså att Sveriges kommuner ska sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg men Lidköpings kommun väljer nu att gå emot detta och avveckla verksamheten trots att vi är flera vårdnadshavare vill få pedagogisk omsorg istället för förskola till våra barn.

Politikerna har under flera år arbetat för att avveckla den pedagogiska omsorgen i Lidköpings kommun.
År 2010 var det Trollstugan i Råda som var i blåsvädret och kommunen hävdade att det var för få barn som efterfrågade plats där.
För knappt 1 år sedan var det alla i den pedagogiska omsorgen som kom på tal att avvecklas, efterfrågan har minskat och det är för dyrt att bedriva verksamheten säger våra politiker.
26 mars 2020 var det då dags för en ny käftsmäll, men tack för att ni denna gång kontaktade oss så vi slapp läsa om det i tidningen!! Vi berörda föräldrar fick ett meddelande från Mario Melani som meddelade att efterfrågan har minskat kraftigt sedan 2016 och att barn- och skolnämnden den 7 april ska fatta beslut om att inte erbjuda den pedagogiska omsorgen längre med omställning redan läsåret 2020/2021!

Vi får alltså inte ens två veckor på oss att reagera och försöka stoppa/förhala beslutet som ska träda i kraft redan efter sommaren!
På denna tid ska vi även hinna med att bearbeta våra olika känslor som detta framkallar. Det har startats en namninsamling (in och skriv på), precis som det gjordes 2010 och 2019.
Vi föräldrar har startat ett uppror mot politikerna, återigen, för att påvisa den positiva effekten av att kunna få ha sina barn hos dagmammorna, rätten till att varje förälder ska få ha valmöjligheten att själva bestämma vart man vill placera sina barn, att alla barn inte passar i den gjutna form som förskolorna har och även påpeka för politikerna att de själva är en del av den minskade efterfrågan då de inte har arbetat för att upplysa sina invånare i kommunen om att det faktiskt finns dagmammor att placera sina barn hos.

Redan 2010 när politikerna ville lägga ner Trollstugan i Råda påpekades det att efterfrågan hos dagmammorna minskat vilket både föräldrarna som drev det upproret och dagmammorna själva kritiserat våra politiker för att de inte vill belysa deras verksamhet. Politikerna har alltså haft 10 år på sig för att hjälpa våra dagmammor att synas! Skulle vara roligt om de kunde svara på vad de har gjort för att informera föräldrarna i kommunen att dagmammorna fortfarande finns kvar?

Vårt äldsta barn valde vi att placera på Trollstugan i Råda (hösten 2014) och mig veterligen så har Trollstugan haft fullt av barn sedan dess och har än idag fullt av barn, under våra år på Trollstugan har även verksamheten utökats då det endast var 2 av de 3 dagmammorna som jobbade heltid, sedan några år tillbaka jobbar nu alla 3 dagmammorna på Trollstugan heltid.

Trollstugan har barn som står på kö och väntar på att få plats och de har fått avböja ansökningar för att de har haft fullt!

Vart är den minskningen kan man då fråga sig?
Men läser man på kommunens hemsida är det inte så konstigt att föräldrarna inte känner till den pedagogiska omsorgen då det är cirka 5 rader som kort beskriver deras verksamhet och uppgiften de har medan när man går in för att läsa om förskolorna kommer det fram en text som är ungefär 3 gånger så lång och mycket mer utförlig.
Jag vill mena att detta är ett medvetet val från politikerna att på så vis sälja in förskolorna istället för den pedagogiska omsorgen.

I meddelandet från Mario står det att vi ”…kommer kunna erbjudas plats i förskola och fritidshem inom samma geografiska område där de idag har pedagogisk omsorg. […] Efter barn- och skolnämndens sammanträde kommer information skickas ut till er vårdnadshavare.”
Observera att det i meddelandet står efter sammanträdet ska vårdnadshavarna få information.
Vår röst då? Ska den inte få höras överhuvudtaget?

Vet alla andra föräldrar om att våra barn nu kommer in och konkurrerar om platserna på kommunens förskolor? Vi blir lovade platser. Betyder det då att vi knuffar bort andra föräldrars barn som står på kö in, antingen för att de ska börja på förskolan eller står i en överflyttningskö?
Vad säger alla pedagoger som jobbar på kommunens förskolor om att få ännu fler barn att ta hand om?

2019-08-20 hade Lidköpings kommun möte där Kd lämnat in en motion om att prioritera åtgärder för att minska barngruppernas storlek i förskolorna.
Hur går den matematiken ihop med att alla barn hos dagmammorna nu ska placeras på förskolorna, detta borde tyda på att barngrupperna istället kommer att öka i antal?
Hur blir det med våra dagmammor? De blir lovade jobb på förskolorna men är det någon som ens funderat på om de vill in där och jobba? Kanske finns anledning till att de valt att inte söka sig dit.

Sveriges riksdag tog beslut om att barnkonventionen skulle bli lag från och med 1 januari 2020, men den har varit godkänd av Sverige sedan 1990 vilket betyder att våra politiker ska ha följt den i 30 års tid. I barnkonventionens grundprinciper står det bland annat: ”I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa”, detta går hand i hand med BBIC (Barns Behov I Centrum) och ”Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem”.
Nu undrar jag om våra barn får vara med och uttrycka sina funderingar kring detta?
Klart att man ska beakta svaren utefter barnens förmågor och mognad men där kommer vi som föräldrar in och kan föra våra barns talan, för vem vet vad som passar bäst våra egna barn om inte vi som föräldrar?
Inte är det ni politiker iallafall!

I Sverige har vi även våra mänskliga rättigheter där vi (trodde jag) hade ett demokratiskt land och alla ska få vara med och göra sin röst hörd. Så inte i detta fall då barnen, föräldrarna och dagmammorna helt blivit överkörda och inte haft en aning om detta beslut som vi helst inte ska opponera oss emot. Ni vill ju inte ens träffa era egna anställda på ett möte och svara på deras frågor trots upprepade försök från våra dagmammor men vi kan ju hoppas att ni vill träffa oss som valt att bosätta oss i kommunen och svara på våra frågor och låta våra röster vara hörda.

Orolig och besviken Trollstugemamma

__________________________________

Läs också:
Ursprungsartikel i Lidköpingsnytt med kommentarer:

Dagbarnvårdare flyttas till förskola och skolaSkriven torsdag, mars 26th, 2020

Debattinlägg och insändare:

Debatt: Rör inte våra dagmammor!Skriven söndag, mars 29th, 2020

Insändare: Känner ångest för barnens dagmammorSkriven måndag, mars 30th, 2020

Debatt: Den pedagogiska verksamheten är hotadSkriven tisdag, mars 31st, 2020

Debatt: ”Vi känner oss överkörda!”Skriven tisdag, mars 31st, 2020

Debatt: Låt oss ha kvar våra underbara DagmammorSkriven tisdag, mars 31st, 2020

Dagbarnvårdare protesterar mot hur de hanterasSkriven onsdag, april 1st, 2020

Debatt: Visa att Lidköping är välkomnande!Skriven onsdag, april 1st, 2020

 

En kommentar på “Debatt: När ska vi ha jobbat tillräckligt för dagmammorna?”

  1. Claës Englund skriver:

    Dagissjuka – de ständiga inflammationerna – är ett omfattande problem. Små barn skall befinna sig i små sammanhang. Det finns inget vetenskapligt underlag som framhåller daghemmens fördelar.

Kommentarerna är stängda