Gå direkt till Nyheten (Dagbarnvårdare protesterar mot hur de hanteras)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Dagbarnvårdare protesterar mot hur de hanteras

Publicerad onsdag, 01 april 2020, 11:16 av Insändare

Dagbarnvårdare protesterar i en gemensam insändare mot hur de och deras verksamhet blivit hanterad – enligt deras mening: Illa hanterad.
Detta är en i raden av flera inlägg efter en artikel i förra veckan i Lidköpingsnytt.
Debatten förs här.

Dagbarnvårdare Lidköpings Kommun

Än en gång körs vi Dagbarnvårdare över som att vi helt saknar värde.

Vi fick nyligen veta att kommunen delat ut ett uppdrag att göra en riskbedömning på bl.a. vår verksamhet, Pedagogisk Omsorg.

Drygt en månad senare skickas en sammanställning ut, som visar exakt hur det ser ut i dagsläget. Enligt denna sammanställning visas både vilket antal barn vi har nu och hur många barn det står i kö till HT-20.

Inga av dessa siffror är givetvis säkra, då det bara är mars månad.

Strax efter denna sammanställning skickats ut till oss får vi ett telefonsamtal där vi får förklarat att man på AU 24/3 (Barn- och skolnämndens arbetsutskott) enats om att man under Barn- och Skolnämndens möte 7/4 ska ta beslutet att stänga ned Pedagogisk Omsorg i Lidköpings Kommun. Och det redan till läsåret 20/21!

Utan förvarning och utan förberedande information till oss.

Endast minuter efter samtalet skickas en väldigt nedslående information ut till samtliga vårdnadshavare till våra dagbarn. Vilket alltså inte ens ger oss dagbarnvårdare en chans att först samtala med föräldrarna, som självklart blev chockade, ledsna och arga.

Flera av oss dagbarnvårdare har barn med vårdnadshavare som i nära framtid ska komma och besöka våra verksamheter för de tänkt söka till oss, till höstterminen -20.

Många av oss har också flera dagbarn med småsyskon som är planerade in i våra verksamheter vid ett års ålder.

Det finns alltså inget mörker som kommunen försöker få det till.

Vårt största problem är att vi inte syns! Vi vet att det är så!

Många föräldrar i kommunen har kontaktat oss alla och berättat att de aldrig fått veta att ”dagmammor” finns här. Oerhört besvikna. Vi har pratat med upprörda föräldrar som erbjudits plats i Lidköpings centralort, istället för i sitt närområde, där vi faktiskt finns.

Ett såpass stort antal barn har nekats plats på närliggande förskolor (och får istället åka till centralort) att vi kunnat nyanställa åtminstone två dagbarnvårdare till alla dessa barn.
Men kommunen påstår att intresset är ”lågt” vad gäller att söka tjänster som dagbarnvårdare. Vi vet att sanningen är att man inte ens brytt sig om att försöka lägga ut dessa tjänster där det behövts.
Man kan inte hänvisa till flera år gamla försök!

Det har också avvisats ansökningar till dagbarnvårdare ett flertal tillfällen p g a att vi haft fullt.

För ett år sedan började första försöket att tvinga oss stänga ned, då man tyckte vi skulle ha öppettider betydligt kortare tid än förskolorna. Alltså skulle inga föräldrar med heltidsjobb kunna ha dagbarnvårdare som omsorg till sina barn.
Upprörda föräldrar protesterade på alla vis de kunde och vi fick fortsätta som tidigare.
Detta har givetvis fört med sig att vi dagbarnvårdare konstant känner ångest, oro och rädsla för framtiden.
Vi känner oss oönskade av kommunen och den känslan har funnits i flera år.

Vi har bett om möten med ordförande för Barn- och skolnämnden samt förvaltningschef för Barn och Skola, för att personligen få svar på våra frågor och information som uteblivit. Inget gehör någon av gångerna. Ingen är intresserad av ett personligt möte med oss.

Lidköpings Kommuns personalpolicy kan i detta fall starkt ifrågasättas!
Behandlingen av oss dagbarnvårdare har under lång tid varit djupt kränkande.
Vi ifrågasätter starkt kommunens agerande vad gäller ”Barnens bästa i Centrum” samt föräldrars ”valmöjlighet”!

Barnens bästa avgörs av föräldrarna, inte av Barn- och Skolnämnden!
Föräldrarna vill inte ha någon annan barnomsorg än Pedagogisk Omsorg!

Nu är det dessutom så att vårdnadshavarna genom utskicket de fick är vettskrämda att stå utan plats i sitt närområde, som utlovats, att de av ren rädsla börjat ansöka om överflyttning innan avgörande mötet 7/4 ens gått av stapeln. Vilket givetvis medför att siffrorna absolut inte stämmer om man tittar idag. För sanningen är att trots ansökan om förflyttning till förskola vill alla vara kvar hos oss!
Men de är ledsna och rädda för framtiden.

Vi vill också påpeka att i den pandemi av covid-19 (coronaviruset) hela världen nu genomlider, känns det oerhört dumdristigt att stänga ned den form av barnomsorg där vetenskapliga studier faktiskt tydligt visar att det i Pedagogisk Omsorg sker betydligt mycket mindre smitta än i förskola, där barngrupperna alltid är större. (Går bl.a. att läsa om på Folkhälsomyndigheten).

Både vi dagbarnvårdare och föräldrar känner nu att semester och ledighet inte blir annat än ångestfylld, orosfylld och sorgsen.
Ovissheten är stor, varken föräldrar eller dagbarnvårdare
vet var vi blir erbjudna annan omsorg/arbetsplats.
Vi alla står i total ovisshet inför framtiden.

Ändå anser kommunen att vi ska vara nöjda över det vi har, en fast tjänst, även om vi kan bli placerade var som helst, där de anser att vi ska arbeta istället.

Nöjdare än vi är just nu hade vi kunnat vara om vi fått ordentlig information från start.
Men all information har uteblivit och vi ska ändå vara nöjda!?!

Kommunens ansvar enligt Skollagen 25 kap 2 §
”Kommunerna ska enligt 25 kap. 2 § skollagen sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.
Att ”sträva efter” innebär att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla pedagogisk omsorg.
Ambitionsnivån måste vara att tillhandahålla omsorg åt familjer som önskar det.”
”Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.”

Undertecknat samtliga dagbarnvårdare i Lidköpings Kommun
Lövholmen
Trollstugan
Örslösa/Väla
Stenhammar

____________________________
Läs också:

Ursprungsartikel med kommentarer:
Dagbarnvårdare flyttas till förskola och skolaSkriven torsdag, mars 26th, 2020 

insändare och debattinlägg: