Gå direkt till Nyheten (I kyrkor i dag och de närmaste dagarna
Här finns Biskop Åkes bön i coronatider)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 29 mars 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

I kyrkor i dag och de närmaste dagarna
Här finns Biskop Åkes bön i coronatider

Publicerad lördag, 28 mars 2020, 06:25 av Redaktionen

På grund av risk för spridning av coronavirus är vissa tidigare annonserade evenemang inställda.

Bidra gärna med evenemang.  Nya uppdateringar läggs oftast in onsdagar på eftermiddagen.
Meddelanden till Lidköpingsnytt: redaktion@lidkopingsnytt.nu

Biskop Åke Bonnier har skrivit ned en bön med anledning av coronaviruset:

Herre Jesus, ”du som gått före oss längst in i ångesten” (Sv.ps 74),
vi ber till Dig för alla som på olika sätt är drabbade av coronaviruset,
både i vår närhet och i andra länder.
Herre, kom och var dem nära. Var nära alla som är svårt sjuka,
var nära alla som lider av symptom, var nära alla som är oroliga,
var nära alla som sörjer anhöriga som gått bort, var nära alla
som på olika sätt är involverad i kampen mot viruset.
Speciellt ber vi för alla inom sjukvården,
alla som arbetar med akutsjukvård och långvård.
Herre, ge dem kraft, ge dem uthållighet.
Vi ber för myndigheter som har att fatta beslut, för regeringar och presidenter.
Gud, Du som är livets Herre, fyll varje beslutsfattare med Din vishet
så att Ditt rike må bli tydligt och Din vilja ske i kampen för livets skull.
Vi ber också för oss själva. Led oss steg för steg i det som är
och som väntar, du som ger oss ny kraft och leder oss på rätta vägar,
ditt namn till ära. (Psaltaren 23)

Sunnersbergs församling
Klicka på blåmarkerad rubrik ovan för ytterligare info om verksamheter.

Söndag 29 mars
Kyrkans gård Lockörn 10: Mässa
Strö kyrka 18: Kvällsgudstjänst

Tisdag 31 mars
Kyrkans gård Lockörn 19,30: Mässa i Taizéanda

Lördag 4 april
Antoniosgården 19,30: ekumenisk fastebön i Taizéanda.

P g a av coronaviruset och smittorisken ställer Sunnersbergs församling in all verksamhet som berör vuxna – utom gudstjänster. Den som inte kan delta i gudstjänster uppmanas tända ett ljus och be för alla som på olika sätt är drabbade samt vårdpersonal. Det gäller vuxenkörer, syföreningar, temakvällar, Café Lockörn, trivsel- och soppluncher samt Smått & Gott i Kyrkskolan, Öppet hus i Otterstads församlingshem och Liten & Stor på Kyrkans gård-Lockörn.

Lidköpings församling
Klicka på blåmarkerad rubrik ovan för ytterligare info om verksamheter.

Vi firar gudstjänster som vanligt, men kommer från och med nu ej servera kyrkkaffe.
Öppettiderna i S:t Nicolai kyrka kommer utökas till mån-lör. Detta för att öppna kyrkorummet för dem som har behov av att tända ljus eller be.  Öppettiderna kan variera, men kommer i regel vara mellan 10.00-15.00. För aktuella öppettider för veckan läs i kalendern på hemsidan. Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt bemanna kyrkan dessa tider. Det finns kontaktuppgifter i kyrkan till präster och diakoner om man önskar en personlig kontakt.
Vi finns här för Dig om du känner oro och behöver någon att prata med.

Söndag 29 mars
S:t Nicolai kyrka 11: Gudstjänst.
S:t Nicolai kyrka 16: Gudstjänst
S:t Sigfrids kyrka 17: Gudstjänst
S:ta Maria kyrka 18: Mässa

Måndag 30 mars
S:t Nicolai kyrka 10-15: Öppen för enskilda besök. Personal finns för samtal.

Tisdag 31 mars
S:t Nicolai kyrka 10-15: Öppen för enskilda besök. Personal finns för samtal.
S:ta Maria kyrka 12: Middagsbön
S:ta Maria kyrka 17: Veckomässa

Onsdag 1 april
S:t Nicolai kyrka 10-15: Öppen för enskilda besök. Personal finns för samtal. 12 Stilla toner i fastan, orgelmusik med Anna-Lena Åstrand

S:ta Maria kyrka 12: Middagsbön

Torsdag 2 april
S:t Nicolai kyrka 10-15: Öppen för enskilda besök. Personal finns för samtal.
S:ta Maria kyrka 12: Middagsbön

 

Södra Kållands pastorat
Klicka på blåmarkerad rubrik ovan för ytterligare info om verksamheter..


Mellby kyrka
.

Med anledning av coronaviruset är vår öppna verksamhet inställd tillsvidare.

Vecka 14:

Måndag – fredag 9 -16 Öppna kyrkor i Järpås, Råda, Tun och Örslösa.

Söndag 29 mars
Råda församlingshem 10 Gudstjänst med alla åldrar, Anna-Karin Widnersson.
Söne kyrka 10 Gudstjänst, Johnny Hagberg.
Gillstads kyrka 18 Mässa, Anna-Karin Widnersson.
Häggesleds kyrka 18 Vila för själen mässa, Johnny Hagberg.

Fredag 3 april
Tuns församlingshem 17.30 -21 Ungdomsgrupp 12+
Järpås församlingshem 18 -20.30 Fredax åk. 7 +

 

Sävare församling/pastorat
Klicka på blåmarkerad rubrik ovan för ytterligare info om verksamheter. 


Lindärva kyrka

Under tiden till 19/4 har församlingens öppna verksamhet ställts in. Se vidare info på hemsidan och församlingens Facebook.
Gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet fortsätter som vanligt. Visa hänsyn! Stanna hemma om du är sjuk!

Söndag 29 mars
Sävare kyrka 11: Mässa
Saleby församlingshem 11: Gudstjänst
Norra Härene kyrka 18: Gudstjänst

– – – –

Torsdagar
9,30 Majåkerskyrkan: Ett steg i taget. Promenad och fika. Inställt

Tisdagar
8,30 Sävare församlingshem: Frukost.com. Gemenskap. Frukost serveras pris 30:- Inställt 

EFS-kyrkan i Lidköping
Östergatan 20


EFS-kyrkan

Söndag 29 mars
Mariakapellet i S:t Nicolai 16: Gudstjänst

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping!.

På söndag förmiddag kl. 11.00 inbjuds till gudstjänst på Frälsningsarmén – givet att folkhälsoinstitutets och regeringens rekommendationer följs.

Övrig verksamhet är fortsatt pausad t v – se fortsatt annonsering och notiser.

– – – –

Lidköpingsnytt – www.lidkopingsnytt.nuepost