Gå direkt till Nyheten (75 IVA-platser behövs för covid-19-patienter)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 29 mars 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

75 IVA-platser behövs för covid-19-patienter

Publicerad lördag, 21 mars 2020, 20:18 av Redaktionen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade i dag att fastställa ett huvudscenario för behovet av intensivvårdsplatser för patienter med covid-19 under de kommande veckorna. Sjukhuset räknar med att det kommer behövas cirka 75 IVA-platser utöver ordinarie kapacitet.

Förloppet beräknas nå sin topp runt 1 april. Prognosen är att sjukhuset då har cirka 290 inneliggande patienter i slutenvård, samt cirka 75 IVA-patienter som insjuknat i covid-19.

I dag på förmiddagen hade sjukhuset 29 inneliggande patienter, varav 7 i respirator på IVA. Förloppet beräknas vara relativt snabbt. I slutet av nästa vecka beräknas sjukhuset ha upp till 200 patienter i slutenvård och cirka 40 i behov av IVA-platser.

Flera intensivvårdsplatser öppnas nu i snabb takt. Kompetent sjukvårdspersonal utbildas för att kunna bidra i intensivvården, och omfördelning och utökning av personalresurser sker.

Per Karlsson, chef för G-SSL och förste chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kommenterar:
– Vi har konkreta planer för hur vi ska möta och klara det behov av IVA-platser som kommer att uppstå de kommande veckorna.

– Vi följer noga, timme för timme, hur läget utvecklar sig och kommer att justera våra prognoser efter detta. Det nu fastställda scenariot kommer löpande att behöva justeras beroende på förloppets utveckling. Om scenariot ändras sker det genom beslut i G-SSL, eftersom scenariot utgör underlag för den planering som görs och genomförs.

– Att arbeta med scenariosimuleringar är viktigt för att vi ska kunna vara steget före och kunna vidta åtgärder för att kunna ta emot nya covid-19-patienter i den takt det behövs.

Sjukhusets huvudscenario är i stort samstämmigt med de bedömningar som Folkhälsomyndigheten gör vad gäller förloppet för smittspridning av covid-19 och behov av vårdplatser.

________________________
Pressmeddelande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *