Gå direkt till Nyheten (Förslag på mer verksamhetsmark på Kartåsen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 09 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag på mer verksamhetsmark på Kartåsen

Publicerad fredag, 13 mars 2020, 17:42 av Björn Smitterberg

Nu finns ett förslag till ny detaljplan för Kartåsens verksamhetsområde. Det förslaget innebär, om det genomförs, att mer mark öppnas för användning till handel.

Livsmedelshandel är dock undantagen.

Den gamla järnvägsbanken kan komma till nytta igen – nu som ytterligare en infart från Gamla Götenevägen. En ny anslutning till riksväg 44 har också hög prioritet men bestäms inte bara av kommunen utan i första hand Trafikverket.

Det är en hel del tomtmark som frigörs för verksamhet även om en stor del också sparas som naturmark, inte minst den del som är närmast riksvägarna 44 och 49.

Vid Skararondellen planeras ett cykel- och gångstråk mellan Änghagen och Kartåsen. -denna skall enligt förslaget gå i tunnel under Gamla Götenevägen.

Ett förslag som länge varit med var att vid nuvarande infarten till Kartåsen reservera mark för en bensinstation. Det förslaget är nu borta.

Planförslaget är ännu inte godkänt på någon politisk nivå. Den prövningen börjar de närmaste veckorna.