Gå direkt till Nyheten (Trädgårdsstaden – nytt bostadsområde förbereds)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 29 mars 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Trädgårdsstaden – nytt bostadsområde förbereds

Publicerad måndag, 02 mars 2020, 10:53 av Björn Smitterberg

Ett större markområde i Vinninga, ungefär mitt emot grundskolan, har av kommunen avsatts för nya bostäder i något som fått namnet Trädgårdsstaden.

Markområdet har tidigare använts i debatten om att skapa en gymnastik- och idrottshall i Vinninga. Inte hela området, men en stor del, avsätts nu för bostäder.

Exploatörer får tävla mot varandra och det förslag som passar bäst enligt vissa kriterier kommer att få utveckla området. I kriterierna läggs stor vikt vid utformningen av området och dess bostäder, anpassning till omgivningen, parkering, miljömässiga ambitioner samt pris.

Det står exploatören fritt att välja vila boendeformer som blir aktuella – hyresrätter, bostadsrätter eller friköpta hus.

Planen är att ett avtal med utsedd exploatör ska tecknas under våren och försommaren och ett år senare ska de första bostäderna börja byggas. Området får bebyggas etappvis. Kommunen räknar med att bygga gator och annan infrastruktur med start i höst.