Gå direkt till Nyheten (Förslag på trafikreglering vid Hisingsbron)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Fredag 03 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag på trafikreglering vid Hisingsbron

Publicerad måndag, 02 mars 2020, 17:32 av Björn Smitterberg

Det finns nu ett förslag till hur trafiken på Göta Älv ska regleras. Anledningen är att den nya Hisingsbron – som ska ersätta den 1939 byggda Göta Älvbron ska börja användas.

De nya reglerna som nu föreslås gäller även Marieholmsbron där sjöfarten främst ska samordnas med järnvägstrafik.

Hisingsbron får vägtrafik och spårvagnstrafik. Dessa kräver att broöppningrna blir korta.

Förslaget innebär att handelsfartyg som behöver mer än 12 meters segelfri höjd i god tid meddelar bro-personal och samordnar. Vägtrafiken kommer att Hisingsbron inte öppnas mellan 96 och 09, samt 15 och 18.
Marieholmsbroarna öppnas dygnet runt för yrkessjöfart – men även här gäller samordning mellan bropersonal och fartygens befäl.

De nya reglerna gäller också för nöjesseglare som får passera efter handelsfartyg men hänvisas i övrigt till fasta öppningstider mellan 05 och 22.

Möten på älven finns också reglerat om förslaget antas.

Liksom övriga kommuner runt Vänern och längs Göta Älv finns nu förslaget på remiss. Trafikverket vill att reglerna slås fast före sommaren.

________________
Animerad bild