Gå direkt till Nyheten (Allt närmre ny tappningsstrategi för Vänern)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 09 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Allt närmre ny tappningsstrategi för Vänern

Publicerad torsdag, 20 februari 2020, 19:49 av - Inskickat material

I dag hölls det årliga mötet i Vänerrådet.
Det blev en bred uppslutning av intressenter med koppling till Vänern. Det är nu 25 lokala, regionala och nationella organisationer som medverkar i Vänerrådet. Det är en samverkansgrupp som ska vara drivande i den fortsatta kraftsamlingen kring Vänern, med ett arbetssätt som ska vara sektorsövergripande och genomsyras av helhetsperspektiv och samråd.

Vänerrådet inrättades i december 2018 av Länsstyrelsen Västra Götalands län, Länsstyrelsen Värmland och Vänersamarbetet.

– Vänerrådet har inrättats för att lösa utmaningen att ta fram en säker och naturanpassad tappningsstrategi, för idag och för framtida generationer, inledde Anders Danielsson, landshövding Västra Götaland och ordförande i Vänerrådet och fortsatte med en retorisk fråga:
– Om inte vi kan fixa detta med all denna samlade kompetens, vem ska då göra det?

Syftet med Vänerrådet är att verka för att få till en långsiktigt hållbar reglering av Vänern. På mötet rapporterades om arbetet som pågår i de olika frågorna i Vänerrådets handlingsprogram för 2019-2023. Programmet består av tre delar: vattenreglering, kunskapsbyggande och kommunikation. En av de första uppgifterna är att arbeta för en säker och mer naturanpassad tappningsstrategi för Vänern. Målet är att få en ökad variation av vattennivån i Vänern som gynnar både naturvärden och näringsliv, men som samtidigt är så säker att inte fastigheter och infrastruktur översvämmas.

Under mötet rapporterades följande:

– Länsstyrelsen i Västra Götaland och Vattenfall har inlett ett konstruktivt samarbete under året som bl a innefattar simulering av olika tappningsnivåer och förberedelser för ökad dammsäkerhet i Lilla Edet och Vargön. En arbetsgrupp kommer att tillsättas som arbetar vidare med en ny tappningsstrategi.

– För att öka kunskapen om hur Vänern och dess landskap kan övervakas, har ett pilotprojekt tillsammans med bl a Rymdstyrelsen genomförts för att ta fram en modell där rymddata används.

– Länsstyrelsen i Värmland ökade på allas kunskap om effekter av olika vattennivåer på naturmiljön vid Vänern.

– Vänersamarbetet rapporterade om den nya webbsidan för Vänern, där även samlad information om Vänerrådet finns.

– Delegationen för Göta älv kunde rapportera att arbetet med skredsäkrande åtgärder längs Göta älv går framåt.

– Trafikverket berättade att det planerade bygget av nya slussar i Trollhätte kanal har fått en bra start och att man just nu utreder olika alternativ för sträckningar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet.