Gå direkt till Nyheten (Här är de nya reglerna för Attefallshus)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Här är de nya reglerna för Attefallshus

Publicerad måndag, 17 februari 2020, 12:20 av Björn Smitterberg

Riksdagen har ändrat reglerna för Attefallshus som är anmälningspliktiga till miljö- och bygg-enheten vid Lidköpings kommun.

Från 1 mars gäller:

• det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten

• ska vara en komplementbyggnad (25m2) eller komplementbostadshus (30m2)

• tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter

• ska vara fristående

• ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus

• ska placeras minst 4,5 meter från gräns

• ska placeras minst 30,0 meter från järnväg

• inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

• att attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

• om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
______________
Källa: Miljö- och bygg, Lidköpings kommun