Gå direkt till Nyheten (938 utryckningar under 2019
Räddningstjänsten fick fler larm än någonsin)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

938 utryckningar under 2019
Räddningstjänsten fick fler larm än någonsin

Publicerad måndag, 17 februari 2020, 17:15 av Björn Smitterberg

Räddningstjänsten larmades ut 938 gånger till olyckor och andra nödlägen i medlemskommunerna under 2019.
Räddningstjänsten Västra Skaraborg – RVS – omfattar Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuner. Några kommuner har flera stationer – för Vara byggs en ny i Kvänum som ersättning för en gammal.

Lidköping hade flest utryckningar.
2019 var det 379 utryckningar i Lidköping, året innan var det 378 och antalet har varit relativt konstant de senaste fyra åren – men betydligt fler än 2015. Anmärkningsvärt är att 154 larm har gällt automatiska larm som löst ut trots att det ej varit brand.
Vid 48 tillfällen har det i Lidköping varit brand i bostäder, betydligt färre än året innan. Däremot har utryckningar för insatser i väntan på ambulans (IVPA) ökat från 30 till 41.

Vara kommuns brandmän har ryckt ut 230 gånger varav 68 på trafikolyckor. 26 byggnader har haft brand. 25 larm i väntan på ambulans.

Grästorps kommun har haft 60 utryckningar varav 7 gällt brand i byggnader. Här finns 22 trafikolyckor med och 9 IVPA.

70 gånger har brandmännen i Essunga larmats ut varav 10 gällt brand i byggnad. 11 trafikolyckor och 8 IVPA.

Den som kan räkna finner att antalet larm ovan inte stämmer med 938 i rubriken. Det beror på att RSV har gjort utryckningar till händelser som inte ingår i den statistiken.
Det gäller exempelvis stormskador, hissar, trygghetslarm och hjälp till Polis.

En mängd informationsinsatser har skett under 2019 – inte minst till barn och unga, men även vad gäller vissa yrkesgrupper. Inte minst handlar det om att utföra akuta insatser vid sjukdom där en omfattande utbildningsverksamhet finns i att använda hjärtstartare m m.

En stor förebyggande verksamhet finns och det har skett en stark ökning av bl a tillsyn.

Sedan i höstas finns en trygghetscentral uppbyggd som svarar på larm från bl a trygghetslarm, men även tar emot larm från allmänheten om exempelvis strömavbrott. Trygghetscentralen arbetar för Lidköping och Essunga kommuner men man räknar med att fler kommuner ska ansluta sig.

Trygghetscentralen besvarar cirka 5.000 larm från cirka 1.230 personer som har trygghetslarm varje månad. Här övervakas även de TV-kameror som finns vid skolor i Lidköping. 12 personer arbetar som larmoperatörer, och dessutom finns administratör och chef samt vårdkompetens.

Räddningstjänstens kostnader uppgick till knappt 64 miljoner kronor – men här finns även intäkter på drygt 34 miljoner.

Bland investeringarna nämns den nya brandstationen i Kvänum som inom kort blir klar. Brandstationen är privatägd och hyrs av RSV i 20 år.

En bil specialutrustad med skärsläckare har omplacerats till Järpåsstationen för att vara mer centralt placerad i området, och en ny tankbil kommer till RSV i mars. Den medför en förstärkning som innebär att Kvänum får tankbil under våren.
_________________
Uppgifter ur RSV:s verksamhetsberättelse