Gå direkt till Nyheten (Nu finns förslag för att skapa Framnäs riviera)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 09 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nu finns förslag för att skapa Framnäs riviera

Publicerad fredag, 14 februari 2020, 17:39 av Björn Smitterberg

Det är ett omfattande förslag som nu bearbetas politiskt och som är tänkt att ge Lidköping en helt ny strand. Men det kostar – preliminärt är priset drygt 200 miljoner kronor.

I ett par år har förslaget till detaljplan för strandområdet från Båtgården till och med Framnäshamnen gått från skiss till förslag. Det är över 100 A4-sidor som presenteras för politikerna.

Samhällsbyggnadsnämnden är redan klar – den har antagit planförslaget.

Förslaget till detaljplan – inramat av röd linje.

Det handlar om att skapa ett strandområde med bl a bryggor, sandstrand, café/restaurang och strandpromenad, det handlar också om att bygga om Framnäshamnen så att djupet kan bibehållas utan återkommande muddringsarbeten.

Förändringen är inte gjord i en handvändning. Inte ens om pengarna fanns till hands direkt, för ombyggnaden är komplex och kräver i vissa fall tillstånd.

Många är det som bidragit. Hamnförening, båtägare, ornitologer och många experter på miljöfrågor. Allt är nu sammanställt i förslaget som i veckan som kommer blir ett diskussionsämne för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, därefter kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige – om allt följer upplagt spår.

Ett problem som ska hanteras är dagvatten – alltså sådant vatten från Lidköpings gator och ytor som faktiskt orenat rinner ut i Vänern just här. Ofta talas om vadarfåglarnas nedsmutsning här – men i utredningen framgår att den nedsmutsningen är marginell jämfört med vad som spolas ut i vattnet.

Tanken är att vattnet i framtiden ska rinna ut inne i Framnäshamnen efter att jag genomgått en mindre reningsprocess.

Förslaget kan – om det beslutas så – genomföras utan hänsyn till hur det går med reningsverket vid Framnäs i framtiden. Planen på bostäder finns – men kan inte genomföras förrän reningsverket är nedlagt.

Iden här etappen finns inga bostäder. Dessa kommer troligen att hamna i anslutning till nuvarande ytor vid hamnen och nuvarande reningsverket. Det finns en politisk vilja att ”förtäta” centrala Lidköping genom att skapa bostäder mellan centrum och Vänern.

2 kommentarer på “Nu finns förslag för att skapa Framnäs riviera”

 1. Lasse Silow skriver:

  Jag undrar hur man tänkt sig att ordna detta utan att ytterligare sprida de invasiva jättebalsaminerna som finns i hela området. De borde utrotas innan man flyttar jordmassor. Man misslyckades med detta när det gäller området vid korsningen vid nya 44-an.

 2. Jim_Ljung skriver:

  Temat borde vara ”Att Återskapa Lidköpings Finaste Badplats”

  För visst var den både mysig o välvårdad förr i tiden innan bergkrossens o stenblockens tid!
  jag kan minnas att de va aldeles fullknökat med folk där (mest på sommaren) ;-)

Kommentarerna är stängda