Gå direkt till Nyheten (Barn- och elevombudet kritisk, men avskriver ärende)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 10 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Barn- och elevombudet kritisk, men avskriver ärende

Publicerad onsdag, 12 februari 2020, 16:17 av Björn Smitterberg

En elev på en skola i Lidköping blev under vårterminen utsatt för bl a utfrysning, rykten och sura miner av skolkamraterna. Detta har delvis utretts snabbt av skolans ledning, men vissa saker har inte kommit till skolledningens kännedom förrän vid anmälan till Barn- och elevombudet, och därför inte utretts.

Barn- och elevombudsmannen skriver:
– Barn— och elevombudet har funnit att Lidköpings kommun har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling.

BEO finner att omständigheterna är sådana att det inte riktas allvarlig kritik mot skolan.