Gå direkt till Nyheten (80.000 såg Vänermuseets utställningar)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

80.000 såg Vänermuseets utställningar

Publicerad måndag, 10 februari 2020, 14:39 av Björn Smitterberg

Det är en ovanligt stark besökssiffra som Vänermuseet kan uppvisa för det gångna året – men så har det varit många aktiviteter, såväl inne i egna lokaler som utomhus. Utställningen om vatten på Torgbron i somras tror man sågs av cirka 25.000 personer.

De som  såg att utställningen var på bron var kanske ännu fler. Ett räkneverk användes nämligen för att under utställningstiden räkna hur många gånger mobiltelefoner passerade över bro. Den siffran pekar på 100.000.

Bedömningen är alltså att var fjärde passage medförde en titt på utställningen som fjolårets naturfotograf Johan Hammar (arkivfoto Lidköpingsnytt vid utställningens invigning) stod för.

Det här är siffror som Vänermuseet förra veckan redovisade för politikerna i Kultur- och fritidsnämnden av museichefen Ida Billvén.

Ida Billvéns sammanfattning i kort version:
– 2019 höjde vi ribban för hur många människor som omfattats av vår verksamhet. Lidköpingsbor, boende i kringkommunerna och långväga turister. Vi arbetar ju både för att vara Lidköpingsbornas museum och för att bidra till kommunens mål att locka fler tillresande. Jag vill betona att vi bedriver det arbetet aktivt. Det händer en hel del i huset – men vi har också mycket verksamhet utanför huset.

Hållplats Vänern är en mobil anläggning för information och utbildning. Den är ny och hade under året 18.000 besökare – elever från skolor inräknat.

Vänermuseet har även skapat utställningar som vandrat till andra platser:

– Järnsmeden – visades på Forsviks bruk under sommarmånaderna för 17 000 besökare

– Melodifestivalen genom tiderna – Grästorps kulturhus medan festivalen pågick, Skövde Kulturfabrik under hösten. Nu finns den på Tibro museum. Sedd av uppskattningsvis 7 000 besökare

– Biosfärutmaningsutställningen – en liten utställning om Biosfärområdet och Biosfärutställningen som vi visat på Götene centrumhus, Lidköpings och Mariestads bibliotek och nu på Vadsbo museum. Vi saknar statistik.

– Att resa ut, guida i stan, eller fiska på kajen – eller vid Vänern, eller en skola – det är ett sätt att vara stadens och landsbygdens museum. Ett museum med ett brett kulturperspektiv, med en variation så att det kan kännas angeläget för många. Akvarierna lockar besökare som oftast får ett mervärde, de stannar och ser något de inte hade tänkt i förväg. Vi strävar efter att hålla en bredd i våra utställningar, säger Ida Billvén.

– I kvinnohamn – en berättelse om längtan, en etnologisk konstutställning av museets  Lars Göran Nilsson och Africa Coll,

– En hamnstad på 1500-talet (regionens vandringsutställning om Lödöse, kompletterad med en del om Lidköpings 1500-talshistoria),

– Pupi kot – Björnen Guds son,  

– Kistetitt – Strama mönster och fria tolkningar som pågår nu (-31/3).

Ida Billvén (bild från invigning av vattenutställning) om museet:
– Vänermuseet kom till genom en politisk vision på 1990-talet. En vision om att skapa en plats och en verksamhet med mycket förmedling, en resurs för skolan, där olika kunskaper kan mötas. Då byggdes huset, det tidigare Hantverks och sjöfartsmuseet flyttade hit och förutom befintliga konstvetare och kulturhistoriker anställdes en museibiolog. På den vägen är det. Vi är museet med Vallienrummet och museet med akvarier – museet som rymmer natur och kultur, en plats för korsdrag och möten.