Gå direkt till Nyheten (Utredning: Ersätta politiker med automatiska beslut?)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. Måndag 30 mars 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Utredning: Ersätta politiker med automatiska beslut?

Publicerad torsdag, 06 februari 2020, 13:06 av Redaktionen

Automatiska beslut och en väl fungerande valordning i kommuner och regioner

En särskild utredare ska lämna förslag om valordningen i kommuner och regioner. Förslagen ska bland annat säkerställa att politiska minoriteter representeras i styrelse och nämnder. Uppdraget innefattar även att överväga om kommuner, på samma sätt som statliga myndigheter, ska kunna använda sig av automatiserade beslut.
Automatiserade beslut innebär att beslut, utifrån i förväg bestämda förutsättningar, fattas utan att en fysisk person aktivt deltar. Det kan bidra till ett effektivare arbete, inte minst för verksamheter som hanterar ett stort antal ärenden.

– Regeringen arbetar för att digitalisera och effektivisera förvaltningen, automatiserade beslut kan vara ett verktyg i det arbetet. Vi behöver dock se till att det fungerar för kommuner och regioner, både praktiskt och med avseende på rättssäkerheten, säger civilminister Lena Micko.

Utredaren ska också föreslå hur det kan säker­ställas att ledamöter som avgår från till exempel en nämnd får en ersättare som tillhör samma parti. Detta då effekten av dagens valordning i vissa fall blivit att ersättaren tillhör ett annat parti, vilket kan förhindra representation av politiska minoriteter.

Utredaren ska även kartlägga alla författningar som innehåller kommunala normbeslut, dvs. ett beslut om att utfärda föreskrifter, som går att överklaga. Detta för att säkerställa att regleringen fungerar i förhållande till förvaltningslagens reglering av överklaganden. Vidare ska utredaren analysera införandet av en enhetlig reglering av frågor om jäv mellan kommunal och statlig förvaltning.
_____________________
Pressmeddelande från regeringen

3 kommentarer på “Utredning: Ersätta politiker med automatiska beslut?”

 1. Svea skriver:

  Orwells 1984 är här

 2. Leif Johansson skriver:

  Kan man inte köpa den tjänsten från Google?

 3. Ove Nordström skriver:

  Det kan väl knappast bli sämre. :-D

Kommentarerna är stängda