Gå direkt till Nyheten (Utmaning antas för koldioxidfria bilbränslen)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. Torsdag 09 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Utmaning antas för koldioxidfria bilbränslen

Publicerad onsdag, 05 februari 2020, 09:21 av Redaktionen

Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen ska vara klimatneutral senast år 2045. I den färdplan som presenteras idag visar branschen hur det ska gå till, genom bland annat en övergång till biodrivmedel och tekniker för koldioxidinfångning (CCS/CCU) under tillverkningsprocessen.

– Vi ser fram emot att ta ansvar, att vara en del av lösningen i att nå klimatmålen och tillvara ta de hållbara produkter, innovationer, kompetens och infrastruktur som finns inom branschen, Johan G Andersson, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel institutet, SPBI, som lett branschens arbete med färdplanen.

Sverige står inför en historisk omställning. Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen har under lång tid varit världsledande i att utveckla nya, hållbara biodrivmedel och effektivisera raffinaderier och anläggningar. Nu ökar tempot och samtidigt måste hela samhället fortsätta fungera.

Färdplanen som branschen har tagit fram av, inom ramen för Fossilfritt Sverige, visar hur omställningen sker på ett sätt som kan behålla Sveriges konkurrenskraft i världen. Den klimatpolitiska utvecklingen med det svenska målet om nettonollutsläpp år 2045 och EU-kommissionens ”New Green Deal” skapar ett ökat behov av förnybara drivmedel vilket gör det oerhört viktigt för de svenska företagen i branschen att fortsätta leda utvecklingen.

Med en ökad produktion och distribution av biodrivmedel tillsammans med elektrifiering i transportsektorn kan 70 procentsmålet nås till år 2030. När det gäller tillverkningsprocessen så avser branschen att göra stora investeringar i insamling, lagring och återanvändning av koldioxid, s.k. CCS/CCU-teknik, de närmaste åren.

Färdplanen pekar på avgörandet av samarbete och dialog inom politiken, för att målet ska nås, där följande är viktiga områden:

 1. En biodrivmedelskommission för att säkra att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
 2. Förenklade regelverk och snabbare tillståndsprocesser vid ut- och/eller ombyggnad av anläggningar.
 3. Tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar.
 4. Regeringen måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa.
 5. En fastlagd takt för hur koldioxidutsläppen ska minska i bensin respektive diesel med kontinuerliga kontrollstationer.

– Att få fart på produktionen av biodrivmedel med hjälp av en ambitiös reduktionsplikt kommer att vara en nyckel för att omställningen i Sverige ska lyckas. Inte minst för att förverkliga de andra branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft, säger Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
________________
Pressmeddelande

3 kommentarer på “Utmaning antas för koldioxidfria bilbränslen”

 1. Lasse Silow skriver:

  Biodrivmedel släpper också ut koldioxid.

 2. Björn Smitterberg skriver:

  Biodrivmedel tillför inte ny koldioxid – den ingår i kretsloppet såväl före som efter förbränningen. /red

 3. Ove Nordström skriver:

  Vätgas är co2 fritt om den tillverkas med förnybar energikälla som i Mariestad.

Kommentarerna är stängda