Gå direkt till Nyheten (Sociala kostnaderna rusar – underskott på 32 miljoner)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sociala kostnaderna rusar – underskott på 32 miljoner

Publicerad måndag, 03 februari 2020, 13:37 av Redaktionen

På torsdag kommer social- och arbetsmarknadsnämnden diskutera bokslutet för 2019.
Underlaget visar fortsatt underskott och stora svårigheter för nämnden att närma sig en hållbar budget.

I Strategisk plan och budget 2019-2021 aviserade nämnden ett underskott för 2019 på 20 miljoner kronor.
Detta resulterade i en ramförstärkning på 10 miljoner kronor.
Nämnden vidtog flera åtgärder för att minska underskottet och antog en treårig handlingsplan för omställning inom förvaltningens enheter Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknad. Den planen motsvarande 6,3 miljoner kronor.

Trots detta redovisar nämnden ett underskott på 32,6 miljoner kronor för 2019.

Underskottet består till största delen av kostnader för externa HVB-placeringar och familjehemsplaceringar inom barn och unga.
Kostnaderna för försörjningsstöd och kvarvarande underskott för planerat omställningsarbete är andra orsaker.

– Vi har arbetat i 2,5 år med att effektivisera och utveckla verksamheten men det räcker inte, Tyvärr ökar kostnaderna, framförallt inom området barn och unga, vilket även är en trend i hela landet. Vi kommer behöva arbeta hårt med ekonomi och effektiviseringar även framöver, kommenterar förvaltningschef Helen Smith.

Nämnden kommer under mötet även behandla andra punkter, punkter som på ett eller annat sätt förväntas förbättra ekonomin för framtiden. Bland annat kommer den diskutera en förändrad inriktning för kommunens interna HVB-hem och stödboendeinsatser. Här är målbilden att med en tydligare avgränsning, rätt personalkompetens och definierad målgrupp kunna arbeta mer framgångsrikt för att förhindra och förkorta externa placeringar och de kostnader de medför.

Ett annat ärende på agendan under mötet är en diskussion om eventuell förstudie för nytt boende inom kommunen för barn och ungdomar med sammansatt problematik och funktionsnedsättning, även här med syftet att ge bättre vård på hemmaplan.

– Jag är som förvaltningschef stolt över att vi trots denna tuffa situation ändå varit så utvecklingsinriktade som vi varit. Förvaltningen visar stor nyfikenhet och visar att vi ligger i framkant inom flera områden – bland annat med vår nya digitala medarbetare inom försörjningsstöd, avslutar Helen Smith i ett skriftligt uttalande.

2 kommentarer på “Sociala kostnaderna rusar – underskott på 32 miljoner”

  1. Ove Nordström skriver:

    Det är väl bara att ta konsekvenserna av den förda politiken och nolla underskottet. Detta kommer ju aldrig att gå att spara in under överskådlig framtid, om man inte kräver ökade statsbidrag.

  2. Conny Johansson skriver:

    Hur kan man betala 12 000kr/dygn för placera en klient på ett privat vårdhem den kostnaden är varken rimlig el relevant vad är det som kostar så mycket ??? Är det ingen som ifrågasätter kostnaden
    Kasta in dom i fängelse det kostar bara 8000 kr/dyn så sparar ni pengar

Kommentarerna är stängda