Gå direkt till Nyheten (Siffror om Vård & Omsorg i Lidköping)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Siffror om Vård & Omsorg i Lidköping

Publicerad torsdag, 30 januari 2020, 16:54 av Björn Smitterberg

Lidköpingsnytt har tagit del av förslaget till verksamhetsrapport för Vård & Omsorgsförvaltningen för 2019. Det är en av kommunens riktigt stora verksamheter – mätt i arbetstimmar, antal anställda och i ekonomi.
Här är några utdrag ur verksamhetsberättelsen – som alltså inte är slutligt beslutad än, även om siffrorna stämmer.

– För äldreomsorgen har satsningen på förebyggande och hälsofrämjande insatser genomförts i form av uppsökande verksamhet, mötesplatser, servicetjänster med mera.

– Antalet besök på mötesplatserna har ökat i år igen och uppgått till 169.179 och servicetjänster har använts av 225 personer. 51 procent av kommunens 75-åringar som inte har äldreomsorg har deltagit i studiecirklar med temat att bli äldre.

– 136 volontärer samt 24 föreningar har direkt bidragit i verksamheten.

– Hemvården, som är basen i äldreomsorgen, har under året totalt gett insatser till 1.069 personer. Kontinuiteten har varit god med 12 omvårdnadspersonal i genomsnitt. Motsvarande siffra för riket var 16 olika personal.

– Målgruppen för funktionsnedsättning har förändrats över tid och det blir alltfler brukare med autism vilket lett till behov av förändringar i verksamheten och ny kompetens hos personalen. Antalet barn som vistas på korttidsboendet Grodden har ökat till 64.

– Den nya servicebostaden på Sjölunda äng är nu färdigställd och under december månad år 2019 fick kommunen tillgång till huset. I huset finns 8 nya boendeplatser, och planering är inflyttning under januari 2020.

– AB Bostäder har tillsammans med Vård & Omsorg under en längre period letat efter en lämplig lokal till ett funktionshindercenter. Det finns nu ett antaget förslag som är Bifrost på Torggatan. Byggnationen är påbörjad och beräknas vara klar till april 2021.

– Användning av välfärdsteknik ökar och kamera som nattillsyn har används av 30 personer och 31 har använt sig av GPS-larm.

– Antal platser i äldre- och demensboende har under året minskats med sex platser och är nu vid årsskiftet 379 platser, inklusive åtta platser för äldre inom LSS. 508 personer har under året bott på äldre- eller demensboende. Väntetiden till särskilt boende uppgick i genomsnitt till 41 dagar.

– Andelen med heltidsanställning har ökat från 93 procent 2018 till 94 procent 2019. Vissa rekryteringssvårigheter finns framförallt för personer med högskolekompetens. Sjukfrånvaron har minskat från 7,8 procent 2018 till 7,4 procent 2019.

Under 2019 har 413 läkemedelsavvikelser och 97 fallincidenser med skada rapporterats.

Av rapporterna framgår att antalet läkemedelsavvikelser minskat från 458 och fallincidenser från 119, som det var under 2018.

Läkemedelsavvikelserna ledde till att läkare fick kontaktas 6 % av avvikelserna, sjukhus eller vårdcentral behövde inte uppsökas i någon av avvikelserna. Däremot fick det allvarliga konsekvenser, obehagliga symtom, oro/ångest och smärta i 9 % av de rapporterade läkemedelsavvikelserna.