Gå direkt till Nyheten (”Flytta ansvaret för flyktingar och integration i Lidköping”)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 02 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

”Flytta ansvaret för flyktingar och integration i Lidköping”

Publicerad onsdag, 22 januari 2020, 13:23 av Björn Smitterberg

I en slutrapport efter att tre konsulter granskat hur Lidköpings kommun hantera flyktingar och integration kommer flera förslag – bl a att ansvar ska flyttas från förvaltningen Social & Arbetsmarknad (S&A) till kommunens ledningskontor (KSV). Vidare föreslås att utbildningsförvaltningen får ökat ansvar för flyktingar.

Det var nio frågor som ställdes till konsulterna tidigt förra året och nu i dagarna finns en slutrapport.

I korthet kan nämnas:

  • Integrationshandläggarna flyttas till kommunstyrelsens verksamheter (eventuellt till kontaktcenter)
  • En utvecklingsledare (en central funktion) för integrationsfrågor inrättas med uppgift att på heltid arbeta med samordning, omvärldsbevakning, framtidsspaning och metodutveckling för kommunens integrationsverksamhet.
  • Överväg om ansvaret för flyktingmottagning/integration bör flyttas till utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen.
  • Överväg om en samordnare med ansvar för att i dialog med förvaltningar och bolag tillgodose behovet av platser för praktik och språkpraktik bör utses.

Konsulterna konstaterar att det sedan 2017 kommit in rutiner som bl a medfört bättre kontroll på ekonomi statliga stödpengar.

När det gäller dialog mjed andra aktörer såsom exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen föreslås att dessa kontakter sker på kommundirektörsnivå eller kommunalrådsnivå. Den särskilda integrationsgrupp som nu finns med tjänstemän, Polisen Arbetsförmedlingen m fl föreslås aktiveras och bli en operativ grupp. En annan grupp föreslås arbeta med kompetensbehov hos nyanlända.

Rapporten är omfattande och återges här bara i korthet. Medverkande konsulter vid TJP Analys & utveckling AB har varit Björn Jansson (projektledare och kontaktperson), Evald Nalin och Anders Ebbesson. Kontaktperson för Lidköpings kommun har varit Elin Liljebäck Nilsson.