Gå direkt till Nyheten (Vad är planen för Lidköpings näringsliv?
Företagare frågande inför utvecklingen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vad är planen för Lidköpings näringsliv?
Företagare frågande inför utvecklingen

Publicerad måndag, 20 januari 2020, 17:13 av Björn Smitterberg

– Vad har politiker och tjänstemän i Lidköping för plan för näringslivetsutveckling?
Det är en fråga som framkommit i en djupt gående intervjuundersökning med 40 företagare i Lidköping i höst och vinter.
Artikeln har uppdaterats efter ny information, senast 19,40.

Beställare av undersökningen är Tillväxt Lidköping – det för näringslivet och kommunen gemensamma bolaget för praktiskt stöd till företag.

I dag har undersökningen blivit klar men har inte mer än presenterats. Några analyser finns inte än. Men ett genomgående svar som var så vanligt att det betraktas nästan som generellt är att företagare är oklara över vad politiker och höga tjänstemän vill med Lidköpings näringsliv.

– Vart är man på väg – företagare, näringsliv och allmänhet är beredda att delta men vet inte åt vilket håll arbetet skall gå, säger VD vid Tillväxt Lidköping, Anna Sundbom.

Marcus Johansson, Anna Sundbom och Magnus Franzén – det är Tillväxt Lidköping.
Företaget är delägt mellan en stor gruppföretag och kommunen och skall göra det enkelt för företag att utvecklas i Lidköping. Bl a medverkar man i nya utbildningar vid Campus (tekniker till plastindustri, franchisetagare m m). Företaget har styrelse men även Bolagsråd med stort inflytande.

I slutet av denna månad skall materialet vara analyserat och även jämföras med hur utfallet varit av samma undersökning i andra kommuner. Därefter kommer man att presentera den djupare. Men helt klart är att företagare inte  är nöjd med attityder de mött i Stadshuset.

– Det är något vi kommer att jobba vidare med.