Gå direkt till Nyheten (Regionen vill att seniorerna stannar i jobbet i sjukvården)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regionen vill att seniorerna stannar i jobbet i sjukvården

Publicerad onsdag, 15 januari 2020, 15:04 av Redaktionen

Västra Götalandsregionen har nu utvecklat en slags modell för att locka de äldre medarbetarna att stanna kvar i jobbet i sjukvården och därmed även få del av deras erfarenhet. Det handlar om tusentals anställda som man vill ha kvar.

Det skriver den politiska majoriteten Grönblå Samverkan i ett pressmeddelande.

Vi är övertygade om att en viktig faktor för att klara kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt, och klara av att möta utmaningarna med en åldrande befolkning och ökat vårdbehov, handlar om att tillvarata senior kompetens inom sjukvården. Det är ett stort antal medarbetare som snart, eller redan har, möjlighet att gå i pension. Men framförallt – äldre medarbetare bär på mycket kunskap samt fungerar som garant för kontinuitet och trygghet på arbetsplatsen, inte minst i introduktionen av nya och oerfarna kollegor.

Därför har Grönblå Samverkan särskilt betonat vikten av att utveckla en modell för att locka äldre, erfarna medarbetare att arbeta kvar inom sjukvården. Det säger Linn Brandström (M), ordförande i personalutskottet.

Vid personalutskottets senaste sammanträde beslutades det om att genomföra en mängd konkreta insatser t ex att implementera åldersmedveten styrning och ledarskap och konkret stöd i form av en senior verktygslåda till chefer och HR. Personalutskottet beslutade att avsätta 4,5 miljoner för att genomföra åtgärderna och att i ett första steg inleda arbetet med en pilotsatsning 2020-2023 med mentorsuppdrag och seminarier i senior kompetens inom hälso- och sjukvården för sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, fortsätter Brandström (M).

Vår förhoppning är att detta kan bidra till att på ett bättre sätt tillvara ta de seniora medarbetarnas kompetens och samtidigt bidra till att skapa trygghet för yngre och oerfarna kollegor, avslutar Brandström (M).

År 2019 fanns det 3016 tillsvidareanställda sjuksköterskor, 1102 tillsvidareanställda läkare och 2444 undersköterskor i åldrarna 55 år till 67 år i Västra Götalandsregionen