Gå direkt till Nyheten (Simhallen i Götene i stort behov av renovering
Kan användas till nästa sommar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Simhallen i Götene i stort behov av renovering
Kan användas till nästa sommar

Publicerad torsdag, 09 januari 2020, 11:11 av Björn Smitterberg

En teknisk undersökning av simhallen i Götene visar att behovet av renovering är stort. För att klara tiden fram till sommaren 2021 behövs en del åtgärder, men för en fortsättning därefter kräver större satsningar. Upp till 20 miljoner nämns för att klara närmaste tio åren.
Rubriken rättat.

Det är Pontus Düring vid den för Götene och Skara gemensamma förvaltningen Service & Teknik som nu lämnat sin rapport om simhallen. Han påpekar att frågan nu ligger i politikernas händer.

Så här skriver Pontus Düring i sin rapport bl a:

Simhallen i stort renoveringsbehov Götenes simhall är i stort renoveringsbehov. Det fastställer den utredning som har gjorts under hösten.

Nu påbörjas de politiska diskussionerna om möjliga alternativ för simhallens framtid. Fram till sommaren 2021 ska simhallen kunna användas av besökare.

Under hösten har en utredning om simhallen i Götene gjorts för att ta reda på dess status och möjliga levnadslängd. Utredningen visar på ett stort renoveringsbehov. Det nuvarande avtalet med Västerbybadet Götene AB löper till och med halvårsskiftet 2021. För att hålla simhallen igång fram till dess krävs ett antal åtgärder. För ytterligare levnadslängd krävs omfattande renovering.

Kommunstyrelsen i Götene har nu fått ta del av rapporten och kommer utifrån den att börja diskutera möjliga alternativ för simhallens framtid. Frågan kommer att diskuteras i kommande års budgetarbete för att se vilka alternativ som är ekonomiskt möjliga. Ett beslut om simhallens framtid kan därför inte väntas förrän tidigast om cirka ett år.

Trots stora renoveringsbehov är det inga problem för besökare att vistas i simhallen och bassängerna. Målet är att hålla Västerbybadet öppet fram till sommaren 2021, med reservation för kortare eller längre driftstopp på grund av löpande underhåll eller renovering.

För att hålla simhallen igång till sommaren 2021 krävs bland annat förstärkning av bassängbottnar och -väggar samt att säkra driftsutrymmen för personalen från lös betong. Det finns också osäkerheter kring ventilationens och vattenreningens status, vilket gör att det finns risk för akutstopp för att åtgärda problem med dessa.

För att bibehålla simhallen i drift fram till 2025 krävs ytterligare åtgärder såsom asbestsanering i pelare, läcksökning och tätning i bassängerna och uppstöttning av stödväggar och bassängbotten i 25-metersbassängen. Utöver detta behöver även en kompletterande utredning av ventilation och vattenrening göras för att fastställa  dess status och åtgärdsbehov. Stor del av renoveringen kräver dessutom större ingrepp i bassängerna, vilket kan medföra att ytterligare åtgärder måste göras för att återställa dem.

För att simhallen ska ha en möjlighet att kunna användas fram till 2030 krävs ytterligare omfattande renoveringar, såsom att byta eller stötta upp väggar och bottnar i bassängerna, ta bort spjälk- och kloridskadad betong i bjälklag och ersätta armering.

Det är oklart hur länge simhallen skulle behöva hållas stängd för de olika renoveringsinsatserna. Beroende på vilka åtgärder som ska göras och hur länge de ska hålla ligger kostnaden på mellan 5 och dryga 20 miljoner kronor.

En kommentar på “Simhallen i Götene i stort behov av renovering
Kan användas till nästa sommar”

  1. Ove Nordström skriver:

    Nytt badhus men också ett tempererat utomhusbad är vad Götene skulle behöva. Motionerade om att det skulle sättas undan pengar till utomhusbad för ett antal år sedan men tvivlar på att det gjorts.

Kommentarerna är stängda