Gå direkt till Nyheten (Skydd för blåljuspersonal, banker ska tillhandahålla kontanter)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Skydd för blåljuspersonal, banker ska tillhandahålla kontanter

Publicerad måndag, 30 december 2019, 07:28 av Redaktionen


Den 1 januari höjs takbeloppet för lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.
Samma dag införs sabotage mot blåljusverksamhet som ett nytt gradindelat brott i brottsbalken och banker blir skyldiga att tillhandahålla kontanter i hela landet.

Ett antal nya lagar och förordningar och ändringar i befintliga träder i kraft runt årsskiftet.

Ett exempel inom Justitiedepartementets ansvarsområde är en ändring i brottsbalken som gäller ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning. Lagändringen innebär att den som angriper eller på annat sätt stör polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård och till exempel framkallar fara för flera människoliv ska dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Även straffskalan skärps.

En ändring i förordningen om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga innebär att takbelopp och lönebidrag höjs. Syftet är att fler personer med svag förankring på arbetsmarknaden ska komma i arbete. Denna lag finns inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde.

Ett exempel inom Finansdepartementets område är skyldigheten för banker att tillhandahålla kontanter i hela landet. Det är en ändring i lagen om betaltjänster och förordningen om betaltjänster som innebär att bland annat de största bankerna med verksamhet i Sverige ska tillhandahålla kontantuttag för privatpersoner och insättningar av dagskassor till företag i hela landet. Ändringarna betyder att det införs en miniminivå för den typen av kontantservice.