Gå direkt till Nyheten (Så kan fler vildsvin hamna på matborden
Förslag lämnas till regeringen i dag)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Så kan fler vildsvin hamna på matborden
Förslag lämnas till regeringen i dag

Publicerad tisdag, 17 december 2019, 11:25 av Redaktionen

Särskilt utbildade jägare ska få sälja kött från upp till tio vildsvin direkt till konsument. Ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter förtydligas. Det är några av förslagen för en förenklad hantering av vildsvinskött som lämnats till regeringen.
Slutrapporten är en sammanställning av det arbete som under året skett tillsammans med berörda aktörer, från myndigheter till intresseorganisationer. Det innebär att flera av de åtgärdsförslag som nämns ligger utanför Livsmedelsverkets ansvarsområde.

– Vi är alla överens om att vildsvin är en outnyttjad resurs som kräver flera åtgärder och en ökad samverkan för att mer svenskt vildsvinskött ska nå marknaden, utan att riskera livsmedelssäkerheten, säger Arja Helena Kautto, projektledare vid Livsmedelsverket.

Om åtgärdsförslagen genomförs ska det finnas tre vägar för jägare att avsätta vildsvin på, utöver sitt eget behov; till en vilthanteringsanläggning, till en lokal vildsvinshanterande detaljhandelsanläggning (exempelvis butiker, restauranger), eller kött av vildsvin direkt till konsument.
Det ska jämföras med dagens regelverk som bara tillåter att jägare lämnar in vildsvin på en vilthanteringsanläggning eller äter det i sitt eget hushåll.

Jägare kan sälja fler vildsvin
Totalt har 40 remissvar inkommit på de ursprungliga åtgärdsförslagen. Därefter har vissa justeringar gjorts. I slutrapporten föreslås bland annat stimulerande åtgärder för fler uppsamlingscentraler där jägaren kan lämna in vildsvin i väntan på vidaretransport till en vilthanteringsanläggning. Det föreslås också att jägare, efter en kompletterande utbildning och efter att de kontrollerat att köttet inte innehåller trikiner, ska kunna sälja kött av upp till tio vuxna vildsvin per år till privatpersoner i hela landet. I rapporten finns också förslag på ansvarsfördelning mellan myndigheter som berörs av åtgärdsförslagen.

De åtgärdsförslag som fått mest stöd är subventionerade trikin- och cesiumanalyser samt en premie för jägare som lämnar in vildsvin till en vilthanteringsanläggning.

Förslagen i korthet:
• Utbildad jägare med tillstånd ska kunna leverera kött av vildsvin direkt till konsument
• Vildsvin som kommer direkt från jägare ska kunna hanteras i en lokal detaljhandelsanläggning som är registrerad hos kommunen
• Statligt subventionerade trikin- och cesiumanalyser
• Statlig subvention för avfallshantering av slaktkroppar med höga halter av cesium eller förekomst av trikiner
• Statligt subventionerade uppsamlingscentraler för vilthanteringsanläggningar
• Utreda vildsvinspremie till jägare som lämnar in vildsvin till vilthanteringsanläggning
• Utreda ett samlat digitalt system för dokumentation längs hela kedjan
• Fortsatt stöd till informations- och marknadsföringsinsatser
• Stöd för en digital applikation för enklare kontakt mellan vilthanteringsanläggningar och jägare
• Ökad lokal samverkan mellan jägare, markägare och vilthaneringsanläggningar
• Stödja offentliga måltider i deras strävan mot ökad konsumtion av vildsvinskött
• Framtagande av kvalitetshöjande branschriktlinjer
• Underlätta export av svenskt vildsvinskött utanför EU

En kommentar på “Så kan fler vildsvin hamna på matborden
Förslag lämnas till regeringen i dag”

  1. Ronney Hedvall skriver:

    Jag har under mina år i Skåne haft förmånen av att äta mycket vildsvin. OOOOOOOOtroligt fint kött!

Kommentarerna är stängda