Gå direkt till Nyheten (Kristdemokraterna: Vi är det nya landsbygdspartiet!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 juli 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kristdemokraterna: Vi är det nya landsbygdspartiet!

Publicerad måndag, 02 december 2019, 17:30 av Redaktionen

Kristdemokraterna har ett nytt landsbygdsprogram och i en debattartikel kallas partiet för det nya landsbygdspartiet.

KD är det nya landsbygdspartiet

Landsbygdsbornas konkreta behov av en fungerande vardag måste erkännas fullt ut. Genom Kristdemokraternas nya landsbygdsprogram vill vi se till att dessa frågor hamnar högre upp på den politiska agendan i Sverige.

Klyftan mellan stad och land växer. De myndigheter som mest behövs drar sig tillbaka från landsbygden. Polisens allt mer ansträngda resurser innebär att stora delar av landet mer eller mindre blir polisfria. Tryggheten på landsbygden har blivit satt på undantag. Den som bor i landsbygd har i de flesta fall högre skatt och sämre offentlig service. Denna utveckling måste stoppas.

Kristdemokraterna beslöt vid sitt riksting, som ägde rum i november, om att verka för en ny politisk kurs där landsbygdens perspektiv får reellt genomslag i svensk politik. Många landsbygdsbor upplever i dag att den politiska sfären har haft ett alltför ensidigt stadsfokus där framför allt storstäderna står i centrum. Ett exempel är bland annat skambeläggande av flyg- och bilresor som ses ofta ur ett stadsperspektiv. Bilen och flyget är en förutsättning för många att kunna bo kvar i lands- eller glesbygd.

Statligt ansvar för sjukvården för en jämlik och nära vård i hela landet. Stärkt trygghet genom en ökad närhet mellan polis och medborgare som ger möjlighet till tidiga, snabba och förebyggande insatser. Lägre dieselskatt, underlättande av licens- och skyddsjakt på rovdjur, stärkt rättssäkerhet för skogsägare. Minskat regelkrångel inom jordbruket med fokus på att minska kostnaderna för den enskilde lantbrukaren. Det är några av de frågor som Kristdemokraterna vill ska hamna högre upp på agendan inom Sveriges rikspolitik.

Västsvensk besöksnäring växer så att den knakar samt bidrar starkt till sysselsättning och tillväxt. Här är de stora mat-, natur- och kulturupplevelserna mycket värdefulla.  Samtidigt finns utvecklingspotential. Vi vill att marknadsföringen av Sverige som turistnationen genom Visit Sweden i större grad riktas till besöksmål på landsbygden.

En förutsättning för en levande landsbygd är att det finns goda möjligheter att bygga nya bostäder. Kristdemokraterna föreslår därför bland annat att det ska finnas statliga topplån för att underlätta produktion på landsbygd.

Stöd till samlingslokaler på landsbygden behöver säkerställas. Därtill behövs mer incitament för att större kulturinstitutioner ska verka i hela landet. Det är även viktigt att stärka den sociala ekonomin som är en viktig aktör för att möjliggöra aktiviteter inom kultur, idrott med mera på landsbygden.

Genom vårt nyantagna landsbygdsprogram tar Kristdemokraterna ledartröjan i arbetet för en levande landsbygd. Vi är Sveriges nya landsbygdsparti.

______________________________
–  Conny Brännberg (KD), regionråd Västra Götalandsregionen

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Watchingeye
Gäst
Watchingeye
2 december, 2019 09:35

Se där ja… Ännu ett parti som vill slå sig för bröstet. Så du, Conny, menar att M-KDbudgeten som röstades fram är landsbygdsfrämjande? Har jag fattat det hela rätt?
Om du skulle fråga den vanliga människan på landsbygden får du nog svårt att få bifall. Frågar du däremot Jägarförbundet o de stora skogsägarna får du ev en klapp på axeln. Det borde vara svindyra fiskekort på all form av röstfiske kan jag tycka. De pengarna som dras in på det kunde kanske gå till en infrastruktursatsning värd namnet.