Gå direkt till Nyheten (Nu finns förslag till organisationsförändring
Mängder av uppdrag går till Serviceförvaltning)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 september 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nu finns förslag till organisationsförändring
Mängder av uppdrag går till Serviceförvaltning

Publicerad tisdag, 26 november 2019, 17:21 av Björn Smitterberg

Under onsdagen kommer politiker i kommunstyrelsen att diskutera en stor förändring av organisationen i Stadshuset. En ny förvaltning – Serviceförvaltningen – skapas som tar över mängder av uppgifter från främst Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Förändringen ska beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige i december och ska träda i kraft redan 1 januari. Förändringen genomförs efter ett politiskt direktiv från socialdemokrater, centerpartister, kristdemokrater och miljöpartister. Andra partiers företrädare har inte direkt motsatt sig förändringen, men haft synpunkter. Bl a ville oppositionen ha med att det skulle bildas en särskild nämnd som har hand om den nya förvaltningens ledning, vilket inte majoriteten ville ha inskrivet. Nu är en ny nämnd ändå föreslagen.

Från Samhällsbyggnad till Service
Ansvar för investeringar, drift och underhåll för följande verksamheter/anläggningar föreslås föras över från Samhällsbyggnad till Service.
 Vinterväghållning
 Gator och vägar
 Allmän platsmark
 Parkverksamhet
 Torghandel
 Mindre tätorter
 Parkering
 Vägbidrag
 Naturvård
 Friluftsanläggningar (strandbad, vandringsleder, motionsspår)
 Skogsdrift
 Gemensamma verksamheter (maskiner, lokaler)
 Extern verksamhet
 Trafik

Från Samhällsbyggnad till Kultur & Fritid.
 Vandringsleder
 Motionsspår
 Strandbad

Från Kultur & Fritid till Service
 Kommunägda bollplaner
 Framnäs IP
 Dinascenen
 Isstadion-Ågårdsområdet
 Ishallen
 Bandybanan
 Uterinken-Isbanan
 Arenan
 Idrottens Hus
 Framnäsbadet
 Badhuset

Från Kultur & Fritid till Samhällsbyggnad
 Motorstadium (arrende)

Från kommunstyrelsen till Samhällsbyggnad:
 Hamnstadsprojekten

Ansvarsområden som blir kvar i Samhällsbyggnad
 Upplåtelse av allmän plats
 Torgplatsavgifter
 Parkeringsavgifter
 Felparkeringsavgifter

Ansvaret för samhällsplanering med även miljöfrågor och bygglov blir kvar under Samhällsbyggnad.

Några ansvarsområden är kvar att utreda – bl a är det inte bestämt vilken förvaltning eller enhet som ska hantera gatubelysningen.

Sammanlagt kommer över 300 anställda att byta förvaltning.

Det föreslås att en ny nämnd – Servicenämnden, med 7 ordinarie ledamöter ska leda Serviceförvaltningen.

Avsikten med förändringen är:
 Förbättrat företagsklimat.
 Mer attraktiv plats att leva och bo på.
 Effektiv verksamhet med hög kvalitet.
 Kostnadsneutral förändring