Gå direkt till Nyheten (Nytt regelverk för ordningsvakter på väg)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 september 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nytt regelverk för ordningsvakter på väg

Publicerad onsdag, 20 november 2019, 14:02 av Björn Smitterberg

Regelverket för ordningsvakter är föråldrat. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska genomföra en bred översyn av de regler som styr ordningsvakternas verksamhet. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden. Som särskild utredare utser regeringen justitierådet Agneta Bäcklund.

– Ordningsvakter ska inte och kan inte ersätta polisen, men deras arbete är ett viktigt bidrag till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter kan frigöra resurser för Polismyndigheten till mer avancerade polisiära uppgifter, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Ordningsvakternas verksamhet styrs av en rad författningar. De viktigaste författningarna är lagen om ordningsvakter och ordningsvaktsförordningen. Sedan dessa författningar trädde i kraft för nästan 40 år sedan har inga större ändringar av regelverket skett.

Utredningen kommer bland annat se över vilka ändamål och på vilka platser ordningsvakter ska tjänstgöra, vilka befogenheter och arbetsuppgifter en ordningsvakt ska ha och vilka krav på utbildning och lämplighet som ska ställas på en ordningsvakt. I uppdraget ingår också att se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos auktoriserade bevakningsföretag. Utredningen ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

Utredningen ska redovisas senast den 21 maj 2021.