Gå direkt till Nyheten (Vänerns näringsliv i skarp kritik mot nya avgifter för sjöfarten
Höjer transportpriserna med 10 procent)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vänerns näringsliv i skarp kritik mot nya avgifter för sjöfarten
Höjer transportpriserna med 10 procent

Publicerad lördag, 16 november 2019, 09:23 av Björn Smitterberg

– Sjöfartsverkets avgifter för hotar att skjuta Vänersjöfarten i sank. Det handlar mer om att skydda sjöfartsverkets ekonomi än att utveckla en tillgång för infrastrukturen.
Det skriver Vänerregionens Näringslivsråd (VNR) i ett brev till riksdagens trafikutskott.

– Vi uppfattar inte Sjöfartsverket som en partner för tillväxt och konkurrenskraft. Sjövartsverket bortser från att sjöfartens olika delar lever under helt olika villkor. Det är skillnad mellan passagerartrafik, tankfartyg och torrlastfartyg. Ett torrlastfartyg bör jämföras med godstrafik på vägar och järnväg.

– Vänerregionens marknadssituation har redan påverkats stort. I stället för den aviserade ökningen på 5 procent av transportkostnaderna för Vänersjöfarten visar årets första kvartal satt avgifterna tillsammans höjs med drygt 100 procent vilket ger en höjning av fraktpriserna med över 10 procent.

Det påpekas att avgiftsystemet gynnar stora sällankommande fartyg utan miljöcertifiering med kort lotsning.

Enligt brevet innebär det här att den som borde kunna flytta transporter från vägar och järnvägar till sjöfarten möter ett hinder.

– Vi har svårt att tro att detta var politikernas vilja. För oss handlar det nu om att kunna behålla den sjöfart som finns i dag. Hur ska aktörer på marknaden våga satsa?

Under 2016 och 2017 ökade trafiken kraftigt på Vänern. Det handlar om knappt 2 miljoner ton gods motsvarande 60.000 lastbilar och i princip alltihop är handel över gränserna. Risken finns nu att trenden vänder nedåt. Flera transporter går nu med bil från norra Vänerns hamnar till Västkusten för att där skeppas ut i stället.

– Avgiftsystemet måste snabbt ses över, skriver VNR och lyfter också fram möjligheten till pråmtrafik mellan Vänerhamnar och Västkusthamnar. Det går inte i dag då pråm jämställs med fartyg för havssjöfart.

I rådet ingår 17 stora företag och organisationer som har verksamhet vid Vänern. Erik Thun är ett av företagen, Svenska foder, Lantmännen Reppe och Lantmännen Lantbruk är ett par av dem.

På måndag kommer Centerns riksdagsledamöter som representerar Skaraborg tillsammans med en partikollega i trafikutskottet att träffa Johan Källsson vid Thunbolaget för att diskutera detaljer i problematiken.