Gå direkt till Nyheten (Vill utveckla kulturskolan – idrotten lockar inte som förr)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 september 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vill utveckla kulturskolan – idrotten lockar inte som förr

Publicerad tisdag, 12 november 2019, 10:51 av Björn Smitterberg

I sin plan för de närmaste tre åren föreslås en satsning på Kulturskolan med fler inriktningar än dagens Musikskolan. Det är kultur- och fritidsnämndens politiker som får detta på sitt bord vid sammanträdet senare i veckan.

Bakgrunden är att idrottslivet inte lockar ungdomarna på samma sätt som tidigare. Och det blir en utmaning för politiker och förvaltning för Kultur och Fritid – K&F.

– Barn och ungas förändrade fritidsvanor är en utmaning för framtiden. Barn och unga lämnar föreningslivet i allt yngre åldrar och mångadeltar inte i föreningslivet alls.

– Nuvarande stöd till idrottsföreningar i form av anläggningar och föreningsbidrag kommer därför allt färre barn och unga till del samtidigt som möjligheten till rörelse och aktivitet är viktig för folkhälsan.

– Former för stöd till egenorganiserade aktiviteter behöver skapas.

Det finns, enligt förslaget till beslut, en utmaning i att utveckla kulturskoleverksamhet med fler möjligheter – konst, bild, musik, teater, film m m. Lidköping har också en hög potential för att utveckla friluftslivet.

Tjänstemän föreslår därför att ansvaret för verksamheten tydliggörs.

Som en fotnot kan nämnas att barn- och skolnämnden tidigare beslutat att dra ned på stödet och höja avgifterna vid Musikskolan.