Gå direkt till Nyheten (Förvaltningschef självkritisk efter brister i stödboenden för unga)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 10 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förvaltningschef självkritisk efter brister i stödboenden för unga

Publicerad torsdag, 07 november 2019, 12:45 av Redaktionen

– Vi hade kunnat göra detta bättre, men nu är vi på gång åt rätt håll och ska säkerställa att vi åtgärdar den kritik vi fått, kommenterar förvaltningschef Helen Smith.
Kritiken har kommit från IVO som i våras gjorde en kontroll av kommunens stödboenden och hade flera påpekanden.

I ett skriftligt meddelande skriver förvaltningen Social & Arbetsmarknad att bristerna bland annat handlade om att dokumentation har brustit, det saknades i vissa fall vårdplaner och genomförandeplaner och att kompetensen hos personalen inte varit tillräcklig.

I ett yttrande till IVO beskriver nu Social & Arbetsmarknad att

  • dokumentationsbristerna gällande lämplighetsbedömningar är åtgärdade
  • det ska upprättas tydligare rutiner för att säkerställa att placerande enhet överlämnar uppdrag och vårdplan på korrekt sätt
  • det finns fortsatta brister kring genomförandeplaner, vilket ska arbetas vidare med
  • vissa, men inte tillräckliga utbildningsinsatser är genomförda. Enheten inväntar nu en bedömning om sitt fortsatta uppdrag innan man kan besluta om kompetenskrav och arbeta vidare från det.

– Bedömningen är dock att samtliga nu inskrivna ungdomar får sina behov tillgodosedda, så som de ser ut just nu.