Gå direkt till Nyheten (Lundsbrunn får konstnärlig utsmyckning i park
Lions i Götene driver kulturprojekt)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 04 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lundsbrunn får konstnärlig utsmyckning i park
Lions i Götene driver kulturprojekt

Publicerad tisdag, 29 oktober 2019, 08:23 av - Inskickat material

När Amfiteaterns Vänner upphörde som förening valde man att överlämna alla innestående medel till Götene Lions Club. En gåva och ett förtroende som klubben tacksamt tog emot. I gåvobrevet angavs att gåvan i första hand ska användas för kulturändamål i Götene kommun.

Eftersom Götene Lions Club redan har stått bakom två konstnärliga utsmyckningar i centrala Götene föreslog kommunens kultursamordnare en satsning på utsmyckningar i de tre tätorterna Lundsbrunn, Källby och Hällekis. Efter diskussion i klubben om hur och till vad pengarna skulle användas, då de inte kan användas till ordinarie hjälpverksamhet, blev beslutet att använda pengarna till någon form av bestående utsmyckningar på olika ställen i kommunen. För att klara detta har klubben även sökt och fått ett beslut om bidrag från Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Utsmyckningarna föreslås anspela på vad respektive tätort har bidragit med i Götene kommuns utveckling. En fjärde utsmyckning, tänkt att stå i närheten av korsningen E20 och Rv44, består av kalkstenspelare som bildar siluetten av Kinnekulles karaktäristiska form. Det är en gammal gestaltningsidé som knyter an till kommunens historia och har förutsättningar att bli ett spektakulärt och besöksvärt turistmål.

Totalt finns för närvarande närmare en och en halv miljon kronor för projektet som genomförs med stöd av Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

– Att stödja Lions i deras projekt med att försköna den fysiska miljön i våra tätorter och göra dom attraktivare för såväl bofasta som besökare, ser vi positivt på. Det är en viktig del i vårt uppdrag att driva tillväxt och utveckling inom vårt verksamhetsområde, säger Peter Karlsson, ledamot i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Kommunstyrelsen i Götene har ställt sig positiv till projektet, som beräknas pågå till 2021 och leds av Götene Lions Club. Götene Kommun ska godkänna utformning och placering av konstverken och kommer att ta hand om framtida skötsel och underhåll.

För att utsmyckningarna ska få en stark förankring hos kommuninvånarna vill Götene Lions Club genom en ”Förslagstävling” få in idéer och förslag på lämpliga konstnärliga utsmyckningar i de tre tätorterna från kommuninvånare och företag.

Först ut är en förslagstävling om konstnärlig utsmyckning i Lundsbrunn. Förslagen sänds till gotenelions@gmail.com med en skiss och beskrivning av tankarna bakom förslaget. Projektet får alla rättigheter till förslaget och belöningen till vinnaren blir äran att få se sin idé genomföras.

Projektgruppen i Götene Lions hoppas att det är många som uppskattar projektet och skickar in sina förslag.

Den konstnärliga utsmyckningen i Lundsbrunn kommer troligen att stå i parken vid Brunnsvägen, vägen mot Mariedal och järnvägen.