Gå direkt till Nyheten (Öppet brev: Hur är det med undersköterskeutbildningen?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Öppet brev: Hur är det med undersköterskeutbildningen?

Publicerad onsdag, 23 oktober 2019, 13:24 av Insändare

En person i Lidköping, som arbetat i vården i många år och som själv blivit sjuk och i behov av hemtjänst, undrar hur utbildningen av undersköterskor går till. Frågan ställs till utbildningsnämndens ledning och förvaltningen utbildning.

I anledning av kännedom om hemtjänst vill jag veta följande:

Hur är det med undersköterska-utbildning.
I början av 1990-91 talet drogs usk.utb in – lades ner av riksdag och regering på förslag av Ylva Johansson (s).

Trots nedläggning bedrivs undersköterska utb. i Lidköpings kommun.
Att kalla det utbildning till undersköterska och det inte ingår samma kunskapskrav  i studieprogram som det var i undersköterska-utbildning  1989  är riskabelt.
Det handlar om kunskap i vård och omvårdnad av sjuka och ålderssvaga människor. Det krävs verkligen utbildning av kvalitet. Det är rent av farligt att de som nu kallar sig undersköterska – men är utan sådan kunskap – delegeras att utföra medicinska arbetsuppgifter.

Mikrobiologi är främmande för de flesta.
Hur skall de kunna hantera smittspridning, förhindra att bära smitta mellan vårdtagare, arbeta rent och inte blanda smutsigt och rent och planera rätt så de  inte bär smitta från vårdtagare till vårdtagare?

Vid provtagning, insulingivning m m saknas kunskap om att hålla sterilt sterilt och inte föra med bakterier in under huden. Detta är livsfarligt det kan bli infektion och blodförgiftning av detta och går sällan att bota.

Jag har talat med rektor på skolan för några år sedan då det var och är allvarlig kunskapsbrist i hemvård. Han sa att de utbildar inte undersköterskor. Det är en förkunskap som man måste ha för att få söka in på en yrkesinriktad sjukvårdsutbildning. Däremot ingen garanti för att komma in på utb.

Information: det står inget i avgångsbetyg att det är undersköterskor. Detta är inte usk-utbildning.
Trots detta anställs personal  som undersköterskor i Vård och omsorg utan kunskaper.

Bedriva en undersköterskeutbildning i kommunen trots riksdagsbeslut om nedläggning 1990 och sätta etikett undersköterska och utan kunskap är en fråga om falsk varudeklaration på personal i vård av sjuka och äldre människor och som inte får kvalitets vård. Det är rent av farligt. Personalen behöver en treårig vård och hemkunskapsutbildning.

Det är många vårdtagare som far illa p g a dålig utbildning och olämplig personal.    Satsa på treårig kvalitetsutbildning i hemkunskap och omvårdnad för hemvårdspersonal det behövs.

________________
Skribenten vill vara anonym