Gå direkt till Nyheten (Första inflytt i Hamnstaden tidigast om fem år)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 11 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Första inflytt i Hamnstaden tidigast om fem år

Publicerad fredag, 18 oktober 2019, 12:02 av Redaktionen

– Arbetet med Hamnstaden står inte still – det pågår arbete med detaljplaner.
Några nya bostäder före 2024 blir det dock inte. Lidköpings kommun har i dag kommit ut med ett pressmeddelande om Hamnstaden.

Läs också Lidköpingsnytts artikel:
Hamnstadens pris hittills – nära hundra miljoner kronor
Inte en enda bostad på tolv år.
_____

Så här skriver kommunen i dag:

Det kan uppfattas som att arbetet med att skapa bostadsområdet Hamnstaden stannat upp helt på grund av att flytten av reningsverket tar längre tid än vad det inledningsvis räknats med. Men det pågår en hel del det saker för att komma framåt med att skapa det attraktiva, vattennära bostads- och aktivitetsområdet. Dessutom är området som genomgår förändring och utveckling större än bara Hamnstaden i sig.

Just nu pågår till exempel arbete med att ta fram två detaljplaner (Dp1 och Dp2).

Den första detaljplanen (Dp1) rör bostäder runt befintlig småbåtshamn. Innan den planen kan färdigställas och antas så behöver det nya reningsverket vara på plats och i drift. I dagsläget ser detta ut att bli verklighet tidigast år 2024. Men för att försöka vara så tidseffektiva som möjligt så jobbar vi med planarbetet redan nu med att bland annat komplettera ursprungsförslaget med att se på utformning av bostäder på nuvarande reningsverkstomt.

När detaljplanen sedan vunnit laga kraft så kan planen börja genomföras. Om bygglov och projektering skett parallellt med detaljplanens formella hantering så kan ny infrastruktur och bostadsbebyggelse starta i samband med att planen vinner laga kraft. Beräknad byggtid för området är ca 1-2 år vilket kan innebära inflyttning i bostäderna år 2025-2027.

När det gäller Dp2 så är planen att den ska antas under kommande vår. Dp2 omfattar strandpromenad, vattenlek och förändring av småbåtshamnens inlopp, kopplingen mellan befintliga Framnäsbadet och småbåtshamnen. Under förutsättning att Dp2 vinner laga kraft under våren så kan anläggandet av åtgärderna komma igång under senhöst/vinter 2020. Arbetet beräknas pågå under en längre tid och är uppdelat i etapper.

Visionen för Hamnstaden och det vattennära läget i stort krokar ann till hur vi planerar utveckling av Lidköpings stad i ett större perspektiv. Alla planer och åtgärder behöver samspela och bli en fungerande intressant helhet.

7 kommentarer på “Första inflytt i Hamnstaden tidigast om fem år”

 1. Svea skriver:

  Detta är verkligen inte OK.. Dags för rikspress och annan media att göra en djupgrävande analys och avslöjande om hur turerna har gått och går (eller inte går) Det vore konstigt om huvuden inte kommer att rulla. Projekt Hamnstad är flera gånger värre än småsaker som Medeltidens Värld.

 2. Per Olov Eriksson skriver:

  Det är bra att Hamnstaden är på G. Förhoppningsvis så kommer det att skapa jobb åt Lidköpingsborna. På sikt lockar det hit Entreprenörer från andra städer. Lidköping kommer i och med Hamnstaden att utvecklas till det bättre. Ett bevis på att Vi har duktiga Politiker i Lidköping. Hoppas också att ett nytt Badhus vid Framnäs kommer till. Lidköping är verkligen på G.

 3. Jan Manitski skriver:

  Då har man 5 år på sig att lista ut hur de som ska bo där ska ta sig till och från hamnstaden. Det blir ganska många bilar som tillkommer morgon och kväll….

 4. Lillan skriver:

  Avskyvärt fula hus som skymmer sikten till sjön, räcker med skrytbygget på lidåker som är gräsliga.

 5. Ove Nordström skriver:

  Ser fram emot att strosa runt där och ta en fika på något sjönära café.

 6. Robert skriver:

  Lillan: Nya Lidåkersbygget lyfter ju hela stadsdelen. Synd bara att det inte byggdes fler hus när man ändå var igång, Ytan finns ju.

  Vad gäller hamnstaden bör prio snarare läggas på att bebygga båtgården, parkeringen vid Läckögrillen och Framnäs IP. Därefter kan Hamnstaden ta vid.

 7. Sten Flygare skriver:

  Växthuseffektens klimatförändringar är en realitet.Havsnivåerna stiger. Hur ser framtida beräkningarna ut för Vänerns nivå?Är det något de ansvariga inom kommunen bör ta hänsyn till när det gäller planering av bostäder i anslutning till ett inlandshav.? Hur ser marginalerna ut? Borde det här diskuteras? Finns det någon kunskap i ämnet av värde?

Kommentarerna är stängda