Gå direkt till Nyheten (Brister konstaterade i samband med placering på kommunens HVB-hem)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Brister konstaterade i samband med placering på kommunens HVB-hem

Publicerad tisdag, 15 oktober 2019, 11:46 av Redaktionen

En ung person i Lidköping fick inte den vård som var tänkt, då det visade sig att det tänkta HVB-hemmet hade fel kompetens.
– Vi beklagar det som hänt, skriver förvaltningen Social & Arbetsmarknad i ett pressmeddelande i dag.

 

Pressmeddelandet:

I somras placerades en ungdom på kommunens HVB, hem för vård och boende. Placeringen skulle varit kortvarig i väntan på tillträde till ett externt HVB som var mer anpassat till personens behov.

Omständigheter gjorde att placeringen blev längre än tänkt. Något som HVB-hemmet inte hade planerat och inte heller hade förutsättningar för.

Tyvärr resulterade detta i att ungdomen inte fick det omhändertagande den borde fått och anhöriga lämnade in ett klagomål på verksamheten. Socialtjänsten bekräftar och håller med om de brister som lyfts fram.

Klagomålet är nu utrett och missförhållandet är anmält till IVO, Inspektion för vård och omsorg, för granskning.

Bland annat konstaterar den interna utredningen att personal på HVB-hemmet hade fel kompetens för ungdomens behov, att kommunikationen brustit, bland annat med det hem som var menad att ta mot den unga personen och att personen i fråga inte fått den vård som behövdes.

Ungdomen är nu omplacerat på externt boende.

Social & Arbetsmarknad har sedan tidigare initierat ett arbete i att utreda hur kommunens HVB ska användas och vilka kompetenser som ska finnas tillgängliga på boendet. Förvaltningen kommer också arbeta för att förbättra kommunikationen i de led där den brustit och med att säkra arbetsprocesser, både internt inom kommunen och med extern part.

Nationellt syns en ökande utmaning i att ta hand om ungdomar med stora och komplexa behov och det är svårt att hitta lämpliga boenden med rätt kompetens. Något som också påverkat detta missförhållande även om det inte ursäktar lidandet för den person vi pratar om. Social & Arbetsmarknad arbetar nu intensivt med förbättringar för att undvika att en liknande händelse inträffar igen.