Gå direkt till Nyheten (Nu skärps målen för vad Lidköpings elever ska klara)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 27 september 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nu skärps målen för vad Lidköpings elever ska klara

Publicerad tisdag, 08 oktober 2019, 14:05 av Björn Smitterberg

KUL är en metod som förskolor och grundskolor i Lidköping använder sig av för attsätta upp målsättningar och kontrollera om målen nås. Det har varit ett verktyg bland flera som ger resultat i bättre utbildade elever.
I dag beslutade barn- och skolnämnden om nya mål som skavara uppfyllda 2022.
Ett särskilt focus finns på svenska språket, särskilt svenska som andraspråk, och matematik.

Ett viktigt mål är att få kontinuitet när barnen och elever lämnar olika stadier – exempelvis övergången mellan förskola och grundskola, samt grundskolornas olika stadier.

Vidare sägsom målen 2022:
– Varje barn som lämnar förskolan har grundläggande kunskaper i matematik och svenska i förhållande till läroplanernas mål.
– Varje elev som lämnar förskoleklass ska ha utvecklat och fördjupat sina kunskaper.
– Varje elev ska nå kunskapskraven i läsföresytåelse i första årskursen.
– Varje elev ska nå alla delmål i matematik och svenska i nationella prov i årskurs 3.
– Varje elev når minst betyget E i matematik och svenska i årskurs 6.
– Varje skola från förskoleklass till och med årskurs 9 ska höja sitt meritvärde med minst tio procent.

När det sägs svenska så menas svenska och svenska som andraspråk.

__________________________
KUL står för Kunskap, Utveckling och Lärande