Gå direkt till Nyheten (Isbana på torget blir det – men ”olösta frågor behöver utredas”)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 juli 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Isbana på torget blir det – men ”olösta frågor behöver utredas”

Publicerad torsdag, 03 oktober 2019, 11:26 av Björn Smitterberg

Tjänstemännen vid förvaltningen Samhällsbyggnad ställer frågor till politiker i samband med att det ska fattas beslut om isbanan på Nya Stadens torg.

Isbanan kommer inom kort att sättas upp igen. Men till en kostnad som man inte räknat med från början.

Så här skriver tjänstemännen till politikerna:
Kommunen fick 2018 en isbana av Sparbanksstiftelsen. Isbanan har varit ett uppskattat inslag på Nya Stadens Torg under vinterhalvåret och föreslås därför återkomma denna säsong. Isbanan var tänkt att vara upp- och nedmonteringsbar men så är inte fallet vilket innebär att anläggningens hållbarhet över tid är oklar.
Park-Gata kan inte heller göra monteringen själva utan behöver beställa arbetet av specialister.
Kostnaden för Samhällsbyggnad är uppskattad till 200 000 per säsong.

Förutom detta är skötseln av isbanan oklar:
Vem ska sköta driften – föreningslivet genom förvaltningen Kultur & Fritid, eller arbetsmarknadsenheten inom förvaltningen Social & Arbetsmarknad?

En annan fråga är om isbanan kan bli permanent och få en ”året-runt-plats”. Tjänstemän skriver:
Under året har önskemål inkommit om att skapa en permanent plats för isbanan på eller i närheten av Nya Stadens Torg samt även kunna använda ytan sommartid. Det är som sagt oklart vad den isbana Samhällsbyggnad nu äger klarar av och vilka kostnader en permanent placering till exempel i form av nedgrävning skulle innebära eller vilka åtgärder som behöver göras för att isbanan ska kunna användas året om. I arbetet med årets stadskärna bör det utredas lämplig plats och förutsättningar för en permanent isyta på eller i närheten av Nya Stadens Torg.

Politikerna i Samhällsbyggnadsnämnden får frågorna på bordet vid sitt kommande möte.
______________
Arkivbild