Gå direkt till Nyheten (”Lidköping behöver utlysa klimatnödläge!”)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 31 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

”Lidköping behöver utlysa klimatnödläge!”

Publicerad måndag, 30 september 2019, 13:04 av Björn Smitterberg

I ett brev till Lidköpings kommun föreslås att folkvalda i Lidköping agerar kraftfullt och utlyser nödläge för klimatet.

Enligt brevet har sådant nödläge utlysts på flera ställen i världen, bl a nämns Vancouver, Basel och Oxford samt Storbritannien som första land.

Brevet är avsänt av en privatperson men skrivet som att flera står bakom det. Det framgår dock inte vilka.

– Efter att ha tagit del av kommunens handlingsplan med åtgärder för klimat- och energiarbetet har vi insett att de åtgärder som hittills tagits i kommunen när det gäller att säkerställa en hållbar utveckling och koldioxidneutral livsstil är vällovliga men tyvärr helt otillräckliga.

– Vi vänder oss därför till kommunen med en akut vädjan. Alla tänkbara resurser måste mobiliseras och det krävs genomgripande förändringar och en aktiv agenda som i allt sätter vår gemensamma framtid i världen och i kommunen överst. Alla politiska beslut måste tas mot den bakgrunden.

– Kommunen bör ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i det strategiska arbetet, samt alla alla invånare informeras om nödläget.

Nödläget ska enligt förslaget bestå till alla världens nationer säkerställt att den globala uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet.

– Vi vill som aktiva och ansvarstagande medborgare stå bakom våra politiker i den omställning som behövs.